Werkendam, Sasdijk 45-46.

 

Historie:

 

Omdat in Werkendam weinig middenstandswoningen te huur zijn en binnen afzienbare tijd niet te verwachten valt dat van particuiere zijde in die behoefte  zal worden voorzien, besluit de gemeenteraad om op 1 juni 1920 een rijkssubsidie aan te vragen voor de bouw van 2 middenstadswoningen. Er werd im een subsidiebedrag van fl 11.239,50 gevraagd. De gemeente zelf zou het verder benodigde bedrag van fl 10.093,50 uit de gemeentekas te beschikking stellen. De woningen moeten 15 jaar lang verhuurd worden voor tot verkoop over gegaan mag worden.

 

Jacob Bottenberg tekende in maart 1920, onder nr. 39, een twee onder een kap woning voor aan de Sasdijk op perceel A2144. De huizen zullen bestaan uit een kelderetage, een woonetage, een slaapetage en een flinke zolder.  De huizen krijgen een rijke decoratie van baksteen en worden voorzien van luiken op de woonverdieping. In de buitenmuur aan de kant van de Nieuwe weg worden lichtgroene tegels met dierenafbeeldingen geplaatst. In de kelder werd een kantoorruimte gesitueerd, een wasruimte en een hal met trap naar de woonetage, Op de woonetage werd voorzien in een woonkamer, zijkamer, slaapkamer, toilet, keuken, een trappenhuis en aan de achterzijde een balkon. Op de eerste etage kwamen 2 slaapkamers en een grote open ruimte en daarboven een zolder. Het plan werd bijna helemaal volgens tekening uitgevoerd. Het huis aan de oostzijde werd verhuurd aan de gemeentesecretaris en op een later tijdstip verkocht. Het westelijke deel van het huis, op de hoek met de Nieuwe weg, werd na de oplevering bewoond door Jacob Bottenberg en zijn gezin. Na de dood van Jacob Bottenberg, in 1936, bleven zijn weduwe en hun zoon in het huis wonen tot 1950. Daarna werd het huis verhuurd aan de gemeentesecretaris Wouter de Klerk.  De huizen zijn op de woonetage beiden voorzien van andere ramen.
copyright: V.C. Wikaart-Derkzen