Deze zijn bij het Avondmaal van Paaschen 1772 tot ledematen aangenomen

Jenneke Koekkoek met attestatie van Almkerk 1772

 

Gerrit Hanegraaff

 

360.Bastiaan Ritmeester

 

Maarten van Driel vertrokken na Sliedrecht met attestatie 29 juny 1776

 

Lijsbeth Baggerman

 

Jannigje Roest

 

Claartje de Kooter

 

365.Jenneke van der Sluijs

 

Willemke de Jong vrouw van A. de Weert

 

Heijltje Eijgenaar.

 

Deze zijn op 't avondmaal van Paaschen 1772 tot ledematen aangenomen:

 

 

Hendrika vrouw van den Hollander

 

Elisabeth Huijsman

 

370.Aagtje Verhey vrouw van J. Bakker obiit 1798

 

Dina Kuijk obiit

 

Grietje Stam

 

Aartje Bakker obiit 1801

 

Commerina van der Mijnen

 

 

 

375.Susanna van der Staal met attestatie van Amerongen 1772

 

Grietje van Krimpen met attest. van Almkerk 1772 met att. vertrokken na Vuuren 1774

 

Mej. Hadewig Anna van Helden tot lidmaat aangenomen bij het avondmaal van October 1772

 

Geertruij Pieck met attes. van Rotterdam 1773

 

Neeltje Zuaadland met attestatie van Arnhem 1773

 

380.Anna Margaretha Teckenbroecks met attestatie van Lienen 1773, vertrokken na Vlaardingen 1774

 

 

 

Deze zijn bij 't avondmaal van Paaschen 1773 tot ledematen aangenomen:

 

 

Jacob de Geus met attest. na Gorinchem 1803

 

Cornelis Kuijk

 

Leendert Schaddeleij

 

Floris Baggerman obiit

 

385.Cornelis Bakker met attestatie na Rotterdam 1775

 

Wouter Hakkers

 

Jannigje van Driel wedergekomen

 

Machelina Pols

 

Maria Anna Pols

 

390.Jacoba van Brieving

 

Anna Nederveen met attest. na den Briel 1793

 

Pieternella Bouwens obiit 1795

 

Anna Hovestad

 

Appollonia Kuijk

 

 

 

Deze zijn tot ledematen aangenomen den 29 april 1773:

 

 

395.Gerrit Verheij

 

Dirk Pieck obiit 1800

 

Gijsbert van Driel

 

Leijntje de Heer

 

Heijltje van Boekelen

 

400.Pieternella van den Bogaart

 

Hendrika de Geus

 

Anna de Klerk

 

 

 

Ten tijde van Ds. J. Drubbels predikant alhier:

 

 

Teuntje Baggerman wedergekomen

 

Jacobus Drubbels en sijn huisvrouw

 

405.Theodora van Borrendam met attestatie van de Nieuwe Tonge 4 november 1773

 

Anthonij de Vol

 

Geertruij de Vol egtelieden van Alblas met attest. en acte van indem.

 

Jansje Baggerman van Amsterdam met attestatie

 

Jacob Groeneweegen

 

410.Maria Geneugtelick egtelieden met attestatie van Prinslandt

 

Trijntje Groeneweegen met attestatie van Prinslandt, met attest. vertrokken na Hillegonsberg 13 april 1776

 

Gerrit Brands na Dordrecht met attest.

 

 

 

Deese sijn den 25 maart 1774 tot ledematen aangenoomen en den 27 dito des voormiddags in de kerk bevestigt

 

 

Cornelis de Weert

 

Arij de Weert

 

415.Aagtje de Geus

 

Feijke Ritmeester

 

Anna Ritmeester

 

Elisabeth van der Pijl vertrokken met attestatie na Schiedam 1774

 

 Leentje de Geus met attestatie van Dordrecht

 

420.Jacomijna Mulders met attestatie na Almkerk 13 april 1776

 

Abraham Verbont met attestatie van Gorinchem en acte van indemniteit van Rotterdam, vertrokken na Rotterdam den 20 jann. 1775

 

Cornelia van Es met attest. van Vlaardingen 2 meij 1774

 

Michiel Capteijn met attestatie van Oudewater 21 sept. 1774 vertrokken na Leerdam 13 april 1776

 

Aart Billeles met attestatie en acte van indemniteijt van Dussen, vertrokken met attestatie na Almkerk 1 julij 1776

 

 

 

Den 7 april 1775 sijn in de Consistorie na voorgaande belijdenis tot Ledematen der kerke aangenomen en bevestigt den 9 dito:

 

 

425.Willemina Mouthaan

 

Hilleke Bakker obiit 1802

 

Jenneke van der Schuijt

 

Judik Visser

 

Hasia van Haaften

 

430.Cornelia van Weijen

 

Elisabeth Kooyman

 

Maria de Jong

 

Arrianaantje Verdoorn

 

Maria de Gelder

 

435.Johanna van Trigt

 

Maria Dubbelt wedergekomen met attestatie van Giesendam

 

Cornelia van den Heuvel

 

Pieter Ariese Capel

 

 Anna de Weert van Zierikzee met attestatie den 22 juny 1775

 

440.Anna Schakels van Rosendaal met attestatie 27 july 1775

 

Jan Janse Ouwerkerk met attestatie van Almkerk 1775

 

Dirkje Janse Ouwerkerk met attest. van Almkerk 1775

 

Johanna van den Akker met attestatie van Heusden 1776, vertrokken na Bergen op den Zoom 1776

 

Martinus van Andel met attestatie van Gorinchem 1776

 

Arij Heijmans obiit 1804 en

 

Alida Loeven egtelieden met attestatie van Loevesteyn 1776

 

 

 

 

 

                                                             1776

 

 

 

Den 22 maart sijn in de Consistoriekamer ter presentie van Broederen Ouderlingen & Diaconen op belijdenis tot Ledematen der kerk aangenoomen:

 

         Elisabeth Louw huijsvrouw van Cornelis Roest

 

         Kundera Kuijk met attestatie vertrokken na Leiden

 

Willemina Kuijk

 

Gerrigje van Driel vertrokken met attestatie na Nederhardinsfelt en Giesendam

 

Aletta Capteyn met attes. vertrokken na Leerdam 13 april 177.

 

Josina de Keijser

Cornelia de Vries met attestatie van Middelburgh 1775

 

Cornelia Baggerman met attestatie van Dordrecht 1775

 

Johanna Driebergen met attestatie van Sleeuwijk 1776

 

Cornelis Quadekker met attestatie van Zzee 1776

 

Dirk Piek en

 

Jacoba van Brievingh egtelieden van Streeffkerk 1776

 

Arij Baggerm an aangenomen te Oudorop 1776 obiit 1802

 

Maria Pieterse Ottevanger van Sliedrecht met attestatie 1776

 

 

 

Den 21. maart 1777 zijn in den Consistoriekamer ter praesentie van Broederen Ouderlingen en Diaconen op belijdenis tot Ledematen der Kerk aangenoomen:

 

Jacobus van den Boogerdt obiit 1799

 

Corstiaan Hoovestadt

 

Jan Baggerman

 

Arij Visser

 

Judick van den Heuvel

 

Clasina Verhey dogter van Cornelis Verhey met atts. na Gorinchem 1800

 

Jacoba Verschuuring

 

Maaijke Giphart

 

Pietertje de Man

 

Den 10 mey heevt Feijke de Keijser overgegeven een volleedige kerkelicke attestatie van Dordrecht geteekendt den 13 maart 1777

 

 

 

Den 8 juny 1777 sijn alhier met kerkelicke attestatie van Almkerk en Emmikhooven tot ons overgekoomen Paulus van Eck en desselvs huijsvrouw Seijke Ouwerkerk

 

 

Johanna Baggerman van Dordrecht met attestatie 14 augustus 1777

 

 

Martijntje Visser met attestatie van Vlissingen 1777

 

 

Thomas van Buuren met attestatie van Leerdam 1777

 

 

Maria B ras van Uytwijk met attestatie 1777

 

 

Jannigje van Driel met attesatie van Gorinchem 1777

 

Adriaan van der V in en

 

Neeltje Smeukers egtelieden van Almkerk 1777 woonende aan den Nieuwendijk.

 

 

 

Behalve de gestorvene en vertrokkene nageteld Anno 1777 444,

 

den 24 november 1777.

 

 

 

Anna Verdoorn met attestatie van Rotterdam den 2 maart 1778

 

 Maria de Goede wed. van den Bosch met attastatie van Vlaardingen den 10 maart 1778

 

 

 

Tot Ledematen der kerk sijn in de consistorie alhier aangenoomen op belijdenis

 

Cornelis Roest getrouwt persoon

 

Hendrik de Geus

 

Jan de Keijser

 

Dirk Biesheuvel met attestatie na Bergen op Zoom 1793

 

Jenneke van Sintruyen met  attest. na Hardinxveld 1798

 

Maaijke Baggerman

 

Geertje van den Boogert

 

Maaijke de Keijser

 

Clasina Verhey dogter van Bastiaan Verhey

 

 

 

 

 

Continuatie van het voorstaande Register der Ledematen, in den gemeente van Werkendam & den Werken, beginnenden met den dienst van Ds. Corn. van Dam 15 novembr. 1778.

 

 

 

C. van Dam met attest. van Linschoten

 

Maria van Inhoven

 

Magdalena Maria van Dam

 

Jacobus Rapenburg

 

Anna Machteld Sloters met attest. van Hunshoven

 

Johannes Houwburgen met att. van St. Michelsgestel

 

Adrianus Looyen LoduwZ met att. van Asperen

 

 

 

den 7 april tot ledematen aangenomen:

 

 

Joris van den Heuvel obiit den 29 december 1787

 

Johannes van den Pijl

 

Dirk Biesheuvel

 

Dirk van Emminkhoven obiit 1795

 

Grietje Hovestad

 

Geertje van den Oosterkamp met attestatie naar Rhenen 1804

 

Jannetje Cooymans

 

Willemijntje van Haften

 

Johanna Biesheuvel

 

 

 

14 april 1780 tot Ledematen aangenomen:

 

 

Zegger Jan de Clerk

 

Johanna van Cleef beide met attestatie vertrokken naar Dordrecht

 

Jan den Cooter

 

Floris den Cooter

 

Teunis Roest

 

Johannes van der Schuyt

 

 

 

2 mey 1780 aangenomen als bove:

 

 

Elisabeth Empelmans

 

Aachjen den Geus

 

Maayken Kuyk

 

Arriaantje van St. Truye

 

Meerten Biesheuvel obiit 1799

 

 

 

20 september '80 aangenome tot ledem.

 

 

Gijsbert Hakkers

 

Jannechje Cooyman

 

Maayke van Driel met att. van Gorinchem, weder met att. naar Gorinchem vertrokken 1789

 

Maria Versloot met att. van Hardinxveld

 

Heyltje van den Wal met att. van Dussen

 

Wouter Vermeulen met att. van Almkerk

 

Anna Valk van Babyl.Broek

 

Wilm. van den Zey van oudewyen

 

Johanna Baggerman van Dordrecht

 

Elisabeth van den Heuvel van St. Michelsgestel & Genemuyde

 

Hybert van den Laven met att. als boven van Hoornaar

 

Neeltje Baggerman met attestatie van Dordrecht

 

Adriaantje van den Heuvel met attestatie a Zierikzee

 

Albertus Cooimans met att. van Rotterdam

 

Geertje den Hollander met att. van Rotterdam

 

Judith Bakker met att. van Rotterdam

 

Anthonia Hendrikse Vos met att. van Almkerk

 

Adriaan Westerhoud met att. van Alblas obiit 1803

 

Clasina Verdoorn met att. van Rotterdam, met attestatie naar Rotterdam sept. 1794.

 

 

 

Op den 20 september 1781 tot ledematen aangenomen

 

 

 

Cornelis Ariezn Kieboom

 

Cornelis Ariezn Hanegraaf obiit

 

Wouter den Weerd

 

Cornelis Ridderhof vertrokken met att. naar Middelburg 7 aug. 1782

 

 

 

28 decembr. 1781 tot ledematen aangenomen

 

 

Meerten Cooyma n

 

Henricus Baggerman

 

Teuntje Schriek obiit 1795

 

Dirkje Verdoorn

 

Maayke van Es

 

Lijsbeth den Mik

 

Leentje van den Heuvel

 

 

 

1782 

 

20 maart tot ledematen aangenomen

 

Willem Kieboom obiit 1792

 

Cornelis Kieboom

 

Johannes Hanegraaf met att. naar Hellevoetsluis 1801

 

Jan den Clerk

 

Cornelis den Klerk

 

Hendrik Empelmans

 

Magdalena Bogaard met att. van Utrecht

 

Hendrik Bernhard met att. van Leyden

 

Maria N ol met att. van Leyden

 

Aaltje Schippenboort met att. van Leyden

 

Heyltje van den Wall met att. van Dussen

 

Johannes Kuysten en Jannetje van Driel met att. van Alblasserdam, vertrokken naar Giessendam 1783

 

Maria van den Andel met attestatie van Rotterdam, vertrokken met attestatie naar Soest 1787

 

Agnese Homburg en met att. van Noortwijk binne

 

 

 

1782

 

den 27 juny sijn tot ledematen aangenomen

Huybert van Langen obiit 1802

 

Gerrit Berenzee naar Charlois 16 maart 1803

 

Mattheus Piek obiit 1799

 

Dirkje van den Heuvel met attest. na Bergen op den Zoom 1793

 

Cornelia Hanegraaf met attest. naar Gorinchem 1794

 

Johanna Kieboom

 

Zeyke Verhey met attest na Philipsland

 

Maria Kieboom

 

Elisabeth Maria Kieboom

 

Anna Piek met attes naar Dordrecht 1804

 

Geertruyda Hanegraaf

 

Adriana van den Heuvel met att. van Zierikzee 1782

 

 

 

1782 

 

den 20 september zijn tot ledematen aangenomen

 

Arie de Heer

 

Bastiaan Visser

 

Daniel Sutt rland obiit 1794

 

Jacob van den Heuvel

 

Aart van Driel obiit 1799

 

Feyke Leemans vertrokken naar Dordrecht 17..

 

Adriana Leemans

 

 

 

1783

 

 

den 22 febr sijn tot ledematen aangenomen

 

Hendrik Coelewijn met attestatie vertrokken

 

Bastiaan Verhey

 

Arie van Driel

 

Jacob Stam met attest na Gorinchem 1800

 

Met attestatie ingekomen Arie K indermans van Rotterdam den 9 april 1783

 

 

 

den 25 april sijn tot ledematen aangenomen

 

Jan Verd oorn Pietersz obiit 1803

 

Dirkje K ieboom

 

Dames Ri tmeester

 

Willemijntje Kieboom

 

Cornelia de Weerd

 

Catharina Eland met attes uyt den Briel 1783

 

Cornelia Verhey j.d. met attest van Rotterdam 17 sep.1783

 

Cornelis van den Heuvel met attest van Sliedrecht 18 oct.1783

 

Johanna Baggerman met attes. van Gorinchem 21 sept. 1783

 

Josina Giphart met attest van Axel 30 oct.1783

 

 

 

1784

 

 

22 maart zijn tot ledematen aangenomen

 

Adriaan van Dam. Deeze heeft den 11 januari 1790 den naam van Inhoven aangenomen, en door eene Notariële acte  laten bekrachtigen, zodat de naam voluit moet gelezen worden Adriäan van Inhoven van Dam, zijnde de zoon van Cornelis van Dam in leven predikant van deze gemeinte.

 

Jan Verdoorn

 

Thenis Kloots 8 july 1804 naar Herwijnen

 

Barend Wiegmans obiit 1802

 

Gerrit van Driel obiit 1798

 

Anna de Keyzer

 

Cornelia Verschoor

 

Jannichje den Gelder

 

Aertjen van den Heuvel

 

Ariaantje de Weerd

 

Jannetje van Driel

 

 

 

1784

 

Jan de Keijser met attest van Aankem

 

 

 

29 Juny zijn tot ledematen aangenomen

 

Bastiaan Bakker

 

Maayke Bakker

 

Ariaantje Scheurwater

 

Teunis Kieboom

 

Johanna van der Schuijt obiit 1800

 

Ariaantje de Haan

 

Dirkje Verbeek

 

Clara Kieboom

 

Jenneke den Heer met attest van Zierikzee

 

 

 

van den 24 octob. 1784

 

Cornelia Ouwerkerk met attest van Woudrichem, den 1 may 1788 weder met attestatie vertrokken naar Woudrichem

 

 

 

den 19 maart sijn tot ledematen aangenomen

 

 

 

Arie Cooymans

 

Adrianus Mosselman

 

Jacobus Janssen

 

Teuntje Hoboken

 

Neeltje den Heer

 

Cornelia den Heer

 

Jennetke Burgaarde

 

Hendrikje van den Heuvel

 

Susanna Visser

 

Elisabeth Ouwerkerk met attestatie naar eiland Blankenburg

 

Jantje Ruytinga

 

*Gijsje vorxen

 

Cornelia van den Heuvel met attest van Z'zee 16 oct.1785

 

Geertruyda Hanegraaff met attestatie van de Willemstad 5 september 1785

 

Gerardus Henricus van Houweningen met attestatie van Bergen op ten Zoom den 2 aug.1785

 

Jacomina Bol met attestatie van Eethen 14 april 1786

 

Amarentia Schouten met attestatie van Raamsdonk den 5 juny 1784

 

 

 

1786

 

 

op den 2 maart zijn tot ledematen aangenomen

 

Pieter Hanegraaff Wzn, vertrokken naar Kaap de Goede Hoop dog op zee verongelukt 1802

 

Jan van Drongelen obiit

 

Henderske Gielen van Pelt attest na Hardinxveld

 

Lena van Dijk obiit den 3 dec 1789

 

Willemke van Dijk

 

Henderske Jansen van Pelt

 

Teunis Jansen van Pelt

 

Elizabeth Pruijssen met attestatie van Allemkerk den 20 november 1786

 

 

 

Den 1 mey 1787 zijn tot ledematen aangenomen

 

 

Rokes van der Pijl

 

 

Gerrardus de Geus Azn met attest naar Baardwijk in den jaar 1800

 

Bastiaan Hanegraaff

 

Hendrika Hanegraaff

 

Joachemina Hanegraaff met attest na Gorinchem 1801

 

Adriaan Goudriaan met attest na Hardinxveld 1800

 

Elizabeth de Geus obiit 1804

 

 

 

Ten tijde van Dms Cornelis van der V elde Predikant alhier

 

Cornelis van der Velde en Maria de Bois met attest van Doorn 6 juli 1788, beiden weder met attestatie vertrokken naar Nijkerk op de Veluwe den 1 mey 1798

 

Cornelis van Gelderen en Maria van der Maas met attestatie van Gorinchem, weder derwaarts vertrokken den 20 april 1790

 

Jan Havelaar behorende onder de gemeinte van Werkendam daar dog met toestemming van Ds. Cornelis van Dam Eerw.pred., na voorafgaand belijdenisse tot lidmaat aangenomen door Ds. B evouricu te Sleeuwijk

 

 

 

1787 en 1788

 

Peter Sprong met attestatie van Herwijnen met attestatie vertrokken naar Woudrichem

 

Maria Hoboke met attestatie van Dordrecht

 

met attestatie naar Dordrecht

 

Wijnand Berlijn met attestatie van Utrecht doch weder met attestatie vertrokken naar Dordrecht

 

Bastiaan Verhey , Bastiaan Zwets met attestatie van de Vrouwen-Polder obiit 1803

 

Judith van den Heuvel met attestatie van Middelburg

 

Jantje Meyer met attestatie van Sleeuwijk

 

Geertruy Ceelen met attestatie van Gorinchem

 

Anthony van den Velden met attestatie van Westmaas

 

Pieter van der Velde, 1792 vertrokken met attestatie naar Amsterdam, en Anna Catharina Bruyn, obiit 11 jan.1791, egtelieden beiden met attestatie van Amsterdam

 

 

 

1789

 

den 22 april zijn alhier in tegenwoordigheid en met goedkeuring van den ouderling Henricus Hanegraaf de navolgende personen na het afleggen van de belijdenisse hunner geloofd door Ds. Cornelis van der Velde tot lede der kerke aangenomen

 

 

Jacob Verhey

 

Arie van den Heuvel

 

Wouter Hanegraeff

 

Floris Hanegraeff

 

Teunis van der Mast

 

Arie Verschoor

 

Adriaan van den Heuvel

 

Bastiaan Kieboom

 

Cornelis Verdoorn

 

Bastiaan Verdoorn

 

Krijn Stam

 

Bastiaan van Noort

 

Joost de Graeff

 

Jan van Varick met attestatie naar Giessendam

 

Anna van Ande l

 

Maayke van der Mast

 

Maayke de Keyzer

 

Maayke de Vries

 

Elisabeth Hanegraeff

 

Adriaantje van der Bout

 

Maayke Baggerman met attestatie naar den Briel 1802

 

Clasina Baggerman

 

Elisabeth de Geus vertrokken naar Rotterdam

 

Cornelia van den Heuvel

 

Maria de Graeff

 

Barbara Rebecca van den Heuvel

 

Maria Cloots alhier ingekomen den 8 may met attestatie van Geertruidenberg

 

*Lodewijk ... is al hier den 27 may met kerkelijke attestatie van zijn lidmaatschap ingekomen van Waalwijk

 

Feyke Leemans met attestatie ingekomen van Dordrecht

 

Jacob Ritmeester met attestatie ingekomen van Almkerk

 

Agatha van der Pijl met attestatie ingekomen van Sleeuwijk

 

Neeltje Kloots met attestatie ingekomen van Zierikzee

 

vertrokken na Hellveoetsluis 1804

 

 

 

1790

 

Bastiaan Woutersze Verdoorn met attestatie van Gorinchem in april

 

Cornelis Douw schoolmeester

 

Maria van der Sluijs echtelieden van Kloetingen

 

Jan Waling ondermeester insgelijks met attestatie van Kloetingen

 

Jan Greve met attestatie ingekomen van Gorinchem

 

Cornelis Douw schoolmeester en Maria van der Sluis echtelieden benevens Jan Waling ondermeester zijn den 19 july 1790 met attestatie vertrokken naar Zierikzee.

 

 

 

1790

 

Den 31 maart zijn alhier in tegenwoordigheid en met goedkeuring van den Ouderling Jan Ysbrandtze van den Heuvel door Ds. Cornelis van der Velde na het afleggen van de Belijdenisse des geloofs de Navolgende persoonen tot litmaaten aangenomen...

 

 

 

Johannes Sigmond

 

Hendrik Huyberts van Driel

 

Cornelis Zullekes  met attestatie na de Helder 1802

 

Jan van Pelt

 

Huybert Ritmeester

 

Jacob Ritmeester

 

Willem van Dijk

 

Rebecca de Geus

 

Zijke Kuijk

 

Adriana Mouthaan

 

Teuntje de Heer

 

Dingena de Kok

 

Hester van den Heuvel

 

Pleuntje de Koning

 

Anna Buys

 

Aagje Rouiens

 

Pietertje Sevenbergen  met attestatie na de Helder 1802

 

Anneke Nieuwkuyk

 

Margaretha Wed. v.d. *

 

Margarietha J.v.d. *

 

Maayke Jannese Knap

 

Geertruyd de Geus  met attestatie vertrokken naar Rotterdam 179*

 

Anna Baggerman

 

Wilhelmina Heyman

 

Lena Holster obiit 180*

 

Dirkje Ritmeester

 

 

 

Deeze persoonen zijn den volgende Zondag door deze Predikant opentlijk van den Predikstoel aan de Gemeente voorgesteld.

 

Dirk Manschot is alhier met kkl attestatie ingekomen van Streefkerk den 10* doch weder naar Bleskensgraeff vertrokken den *

 

Wiggardus de Haas Schoolmeester Koster en voorzanger van Werkendam en de Werken heeft alhier zijn Kerkelijke Attestatie van Veen ingeleeverdt den 31 Dec

 

Zijnde de Kerkelijke Attestatie van Zijne Huisvrouw Johanna Maria van Hoof van Rossum overgezonden ons ter hand gesteld in het begin van Maart 1791.

 

Janna Wilhelmina Versteeg is alhier met Kerkelijke attestatie van Leyden ingekomen, mede in Maart.

 

 

 

1791

 

Den 14 april 1791 zijn alhier in tegenwoordigheidt en met goedkeuring van den Broeder Ouderling Hendrik van Driel, na het behoorlijk afleggen van de belijdenisse des geloofs. de Volgende Persoonen tot lede der gemeente aangenomen.

 

Wouter Paans

 

Bastiaan de Koning

 

Jan Baggerman

 

Jan Oppelle

 

Metje Kajen

 

Pleuntje de Klerk

 

Maria van den Bosch met attestatie naar Rotterd. Sept. 1792

 

Cornelia van Driel

 

Aagje de Geus

 

Dirkje de Graeff met.....

 

Maayke Oppelle en

 

Anneke Ritmeester

 

 

 

Deeze bovenstaande Persoonen zijn Volgens genoomen Resolutie den