Informatie roerende den Verdronken Waert 1521

De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523)
De Sint-Elisabethsvloeden van de jaren twintig van de vijftiende eeuw zetten een groot gedeelte van de Grote Waard onder water. Door bedijkingen kon de oostelijke helft van dit gebied vanaf 1461 weer in gebruik worden genomen, maar het westelijk deel bleef nog lang een binnenzee, die zich uitstrekte tussen Geertruidenberg en Dordrecht. Sedimentatie zorgde er voor dat toch ook hier langzaam maar zeker stukken grond benut konden worden: de zogeheten aanwassen of ruigten.


Omdat de bezitsverhoudingen in veel gevallen onduidelijk waren, leidde dit vooral in de zestiende eeuw tot de nodige problemen, die de landsheer er uiteindelijk toe brachten een speciale onderzoekscommissie in het leven te roepen. Deze commissie, bestaande uit hoge ambtenaren, bezocht de Verdronken Waard in de jaren 1521-1523 om de gebruikers van de
aanwassen en andere inwoners te ondervragen. De schriftelijke verslaglegging van deze meer dan 240 ondervragingen is bewaard gebleven in een handschrift dat zich bevindt in het archief van de grafelijke rekenkamer in het Nationaal Archief te
Den Haag. Hoewel deze onderzoeksverslagen een schat aan informatie bieden over de Verdronken Waard in de late middeleeuwen, zijn ze door historici nog nauwelijks gebruikt. Deze publicatie wil daar verandering in brengen door een editie
van de integrale tekst van het Haagse handschrift.  De publicatie s onderdeel van et boek "Nyet dan water ene wolcken" waarin de inhoud in enkele artikelen in een ruimere context wordt geplaatst. Naast historische kaarten en overzichten bevat
dit rijk geïllustreerde boek vele recente opnamen van de Biesbosch van de hand van de bekende fotograaf Hans Werther.
U kunt dit boek bestellen door contact op te nemen via info@wiedenis.nl. De verkoopprijs is € 39,95, verzendkosten € 3,45.

De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard(1521-1523) ‘Nijet dan water ende wolcken’
Valentine Wikaart, Hildo van Engen, Karel Leenders, Chris de Bont, Piet Martens, Ies Zonneveld, Hans Werther