Naamen der Ledematen die Ds. Hendrick Cornelis Hoog bij het doen der Eerste en Tweede huijsbezoeking in September 1770 en Maart 1771 gevonden heeft in Werkendam en de Werken.

  1.Gerrit Verbeek en zijn vrouw

 

        Maria van Vliet

 

Neeltje Voordendag vrouw van Wouter Kieboom

 

Hendrik Bogers

 

  5.Adriaantje Schrieck

 

Jan de Koning en zijn vrouw

 

Vrouwtje Bouwman obiit 1800

 

Thomas Keinemans en zijn vrouw

 

Sijke van Driel  obiit

 

 10.Johanna Ouwerkerk vrouw van Gerrit van der Schuit

 

Mayke Stam vrouw van Gerrit Kooymans

 

Hendrik van der Mast en zijn vrouw

 

        Anneke Bakker

 

        Adriaantje Rombouwt wed. Visser

 

 15.Cornelis Willemse Bakker en zijn vrouw

 

Marijke Verschoor

 

Pieter Pols obiit 13 febr. 1794 en zijn vrouw

 

Maria Anna Bell obiit 1799

 

Eva Pols, vertrokken na Hardingsfelt met akte van indemniteit 1774

 

 20.Adriaantje Verhey wed. van Driel

 

Peter Biesheuvel obiit en zijn vrouw

 

Dirkje Piek  obiit

 

Gerrit Brands vertrokken met attestatie na Dordrecht 15 october 1772

 

Jan van der Boll obiit 1773 in November en zijn vrouw

 

 25.Teuntje de Bruyn

 

Jan van der Boll

 

Anna van der Boll

 

Daniel Denkers en zijn vrouw

 

 30.Anna Stolk obiit 1775

 

Adriaantje Pijpers wed. Hanegraaf vertrokken met attest. na Rotterdam 27 april 1772

 

Arij Kieboom  obiit en zijn vrouw

 

Anna Margarieta Groeneweegen  obiit 1800

 

Catharina Groeneweegen  obiit 1796

 

 35.Ericus de Lange vertrokken na Philippine en zijn vrouw

 

Maria Catharina G rawen obiit 22 maart 1771

 

Grietje van den Heuvel wed. Kuijk

 

Cornelis van der Schuit en zijn vrouw

 

Cornelia de Bruijn  obiit

 

 40.Arij Wouterse Hanegraaf

 

Cornelis Jansze Bakker

 

Johannes 't Hart  obiit 1796

 

Mej. Josina Cornelia Barovius wed. Ds. J. Groeneweegen obiit 1774

 

Lambert de Heer obiit 3 sept. 1772 en zijn vrouw

 

 45.Geertje van Driel  obiit 1799

 

Mayke Verdoorn Wed. van Arij Willemsze van den Heuvel

 

Willem Buurman obiit 1796 en zijn vrouw

 

Pieternella de Vriend 1794

 

Joost Holster obiit 26 maart 1772 en zijn vrouw

 

 50.Adriana van der Koppel obiit 1800

 

Adriaantje van den Heuvel

 

Mayke Barenzee obiit 3 febr. 1773

 

Cornelis Verhey obiit 1801 en zijn vrouw

 

Dirkje de Geus obiit 18 mey 1771

 

 55.Schalk Schriek obiit 25 mey 1772 en zijn vrouw

 

Everijntje de Groot

 

Elisabeth Heymans wed. Corn. Verboom

 

Clara de Weert wed. van Jan Pietersze Slang

 

Willemke Slang

 

 60.Pieter de Kei jser en zijn vrouw

 

Elisabeth Baggerman

 

Maria Vermeys en haar man

 

Gerrit van der Pijll obiit 26 april 1773

 

Elisabeth Jasperse van Drimmelen vrouw van Johann. van der P ijll, met attestatie van de Made 1770

 

 65.Gijsbert Swetz

 

Lena Kroon vrouw van Baggerman obiit 17 febr 1771

 

Trijntje Rijkevorst vrouw van St ruijk

 

Jacob Baggerman en zijn vrouw

 

Annigje Kieboom

 

 70.Caatje Griek vrouw van de J ong obiit 3 maart 1773

 

Cornelis Verschoor obiit 1777 en zijn vrouw

 

Dingena Boon

 

Sijke de Haas vrouw van Gijsbert Hakkers obiit 1776

 

Jenneke de Klerk obiit 14 mey 1773

 

 75.Jan Barenzee  obiit 1799

 

Teuntje Ol yphant wed. van P apendregt obiit dec. 1775

 

Mayke Heijman s

 

Teunis Klootz obiit en zijn vrouw

 

Neeltje Zwantes obiit 1800        

 

 80.Gerrit Burgaarden vertrokken naar Vlissingen 1803 en zijn vrouw

 

Neeltje de Heer obiit

 

Fijke Zwantes obiit 1777

 

Jacob van der Schuijt

 

Mayke van der Schuijt

 

 85.Neeltje van der Schuijt

 

Maria Kroon obiit 1777

 

Caatje van Son

 

Jan Zwantes en zijn vrouw

 

Neeltje Hakkers

 

 90.Arij de Keijser obiit 1777 en zijn vrouw

 

Adriaantje Ritmeester

 

Jacob de Klerk obiit 1795

 

         Wouterke de Klerk

 

Cornelia Stam vrouw van Dirk Verhey

 

 95.Johanna wed. Bast Baggerman

 

Jannetje wed. Arij Capell

 

Wouter Verdoorn obiit 1800 en zijn vrouw

 

Hendrikje Bakker  obiit 1800

 

Trijntje Nieuwenhuijse wed. Bast. Swetz

 

100.Maijke Stam obiit 1803       

 

(Grietje van Krimpen met kerkelicke attestatie vertrokken naar Vuuren in 1774)

 

Bastiaan Baggerman en zijn vrouw

 

Anna van den Heuvel

 

John Sunderland en zijn vrouw

 

Caatje Donkersloot

 

105.Anna de Keijser  wed. Jacob van den Heuve l

 

Pleuntje Temeris wed. Bast. de Konin g

 

Bastiaantje Buijs wed. Bast. Kieboom

 

Alida van Son vrouw van Wouter van den Heuvel

 

Josina Holster vrouw van Pieter Kuijk

 

110.Willem van der Pijll en zijn vrouw obirunt

 

Adriaantje Bran d

 

Eva Vermeulen vrouw van Hendrik Kuik obiit

 

Bastiaan Hanegraaf obiit 24 novemb. 1770

 

Jan Ijsbrandsze van den Heuvel

 

115.Bastiaan Adriaansze van den Heuvel

 

Grietje van den Heuve l

 

Hendricus van Houweningen obiit 8 april 1771 en zijn vrouw Aagtje van Brieving

 

Grietje Driebergen vrouw van Gerrit Ritmeester

 

120.Goose Verdoorn en zijn vrouw

 

Adriaantje van Wensen

 

Harmen Swetz obiit en zijn vrouw

 

Grietje van der Wall  obiit 1776

 

Geertje Swetz  obiit 1798

 

125.Gerrit van Houweningen obiit en zijn vrouw

 

Adriaantje van 't Sant

 

Pieter Schaddeley en zijn vrouw

 

Aantje Brass

 

Ary de Keijser en zijn vrouw

 

130.Grietje de kok

 

Willem Mosselman en zijn vrouw

 

van Wageningen

 

Wilhelmina van Meerten met attestatie van Sleeuwijk 1770

 

Pieter Scheffers en zijn vrouw

 

Lijsbeth Voordendag obiit 1801

 

135.De Weld. Gestr. Heer Diederick van Helden vertrokken obiit 1802 en Mevrouw

 

Agatha Jacomina van Hardenbroek obiit

 

Hr. Adriaan van Helden  vertrokken

 

De Hr. Bernardus Cornelis van Helden obiit

 

Corst. Jan Hanegraaf en zijn vrouw

 

140.Elisabeth Baggerman  obiit 1795

 

Cornelia Wed. van Meerten obiit 6 april 1772

 

Lambertus van Meerten vertrokken met attestatie na Goeree den 20 maart 1775

 

Huijbert van Driel obiit 5 maart 1772 en zijn vrouw

 

Magteltje Verhey

 

145.Mevrouw Cornelia Wed. van Beerevelt  obiit 9 september 1772

 

Juffr. Aletta Geertruijda van Hamel vertrokken met attestatie na Woudrichem 9 october 1772

 

Johanna van Rijs obiit 10 september 1772

 

Jan Stolk obiit 1794 en zijn vrouw

 

Teuntje van de Werken

 

150.Heijltje Pijpers

 

Dirk Pieck  obiit 1797 en zijn vrouw

 

Geertruy van Gilst obiit

 

Jillis de Heer en zijn vrouw

 

Geertje Holl ander obiit

 

155.Mayke de Heer vrouw van Teunis Stolk

 

Anna Ritmeester

 

Cornelia de Mann

 

Bastiaan van den Heuvel en zijn vrouw

 

160.Maijke den Hollander

 

Geertruy van de Koppe

 

Mayke van der Schuijt

 

Arij Jooste St am, obiit 21 november 1772 en zijn vrouw

 

Bastiaantje de Grond

 

165.Adriaan de Groot obiit en zijn vrouw

 

Cornelia van Gilst

 

Leendert de Groot met attestatie van Sleeuwijk 1770

 

Anna van der Staal obiit 15 juni 1771

 

Jacob Heijmans  obiit 1798

 

170.Pieter Verdoorn en zijn vrouw

 

Anna de Geu s

 

Hendrik de Gelder en zijn vrouw

 

Adriana Baggerman obiit 24 juni 1773

 

Huijbertje Heijmans

 

175.de Hr. Arij Kuijk obiit

 

Betje Versteeg obiit

 

Klaas van Dijk obiit

 

Joost Christiaanse Stam en zijn vrouw

 

Elisabeth van Dijk

 

180.Bastiaan de Jong obiit 29 julij 1771 en zijn vrouw

 

Maijke van Hoof

 

Dirk Dirksze van den Heuvel en zijn vrouw

 

Maijke Hanegraaf obiit

 

Adriana Pijpers vertrokken met attestatie na Hillegonsberg 1772

 

185.Eva Visser vrouw van van den Bosch

 

Eeltje Bouwens vrouw van Leendert Verhey

 

Jacob van Emmichoven obiit 1795

 

Commer de Keijser en zijn vrouw

 

Jannigje Leemans

 

190.Aart Floris Roest obiit

 

Marij Floris Roest

 

Fijke de Gelder obiit 1777

 

Cornelis Verdoorn en zijn vrouw

 

Dirkje de Munster

 

195.Lambert Spuijbroek en zijn vrouw

 

Johanna van der Spaa, van hier na Rotterdam vertrokken den 16 januarij 1775 (samen)

 

Maijke Hobook

 

Jannigje de Koter

 

Grietje Tijssen

 

200.Dirk Janssen van den Heuvel obiit 1772

 

Maijke Pijpers

 

Willemke de Vries obiit 1800

 

Lucas Santels

 

Jenetta Santels vertrokken met attest. na Alblasserdam 1772 en na terugkomst weder naar Gorinchem 1779

 

205.Leijntje Ritmeester vrouw van H. van der Schuijt

 

Leijntje de Keiser wed. de Heer

 

Jacob de Heer en zijn vrouw

 

Jannetje Taling obierunt

 

Cornelia de Geus vrouw van Jochem Brieving obiit 1793

 

210.Willem Simonsz de Geus obiit 1793 en zijn vrouw

 

Sijke van Brieving obiit 1800

 

Jan van den Bogaart obiit 8 juni 1796 en zijn vrouw

 

Elisabeth de Graaf obiit 1789

 

Nicolaas Verdoorn obiit en zijn vrouw

 

215.Sijke van Wensen obiit

 

Pieter Verdoorn

 

Arij Kooijmans

 

Barent de Vries obiit en zijn vrouw

 

Anna van Langen

 

220.Lijsbeth Visscher wed. van Steven de Geus

 

Joost de Weer t

 

Adriaantje de Koker

 

Johan George Bakker en zijn vrouw

 

Dingena Vos overleeden

 

225.Arij Verdoorn en zijn vrouw

 

Clara Kroon

 

Neeske Romer

 

Geertruij van Dijk vrouw van Jacob van der Wiel obiit 17 april 1773

 

Christiaan van der Wiel

 

230.Joostje van der Wi el

 

Willem den Hollander obiit 1775 verdronken door de storm van den 14 november 1775

 

Geertruij de Mick obiit 25 maart 1773

 

Johanna den Hollander obiit meij 1771

 

Teunis Ritmeester

 

235.Wilhelmina van der Wiel vrouw van Pleun Ritmeester obiit 1791

 

Adriaantje Visser

 

Teuntje Visser

 

Cornelis de Weert obiit 1801 en zijn vrouw

 

Jannetje van Langen

 

240.Willem Hoboken en zijn vrouw

 

Geertje Ritmeester

 

Fijke van den Heuvel

 

Fijke de Geus obiit 30 april 1773

 

Henderik Baggerman obiit 28 nov.1797

 

245.Catharina Baggerman

 

Willem de Haan en zijn vrouw

 

Maria van Peursem

 

Jan Hovestadt en zijn vrouw

 

Aantje van der Schuijt zijn vertrokken met attestatie na Wageningen den 2 julij 1771

 

250.Pieternella van den Bogaart obiit 25 jan.1772

 

Jenneke van den Bogaart vrouw van Baggerman

 

Elisabeth van Langen

 

Jacobus van den Heuvel

 

Bastiaan Verheij en zijn vrouw

 

255.Stijntje Kuijk

 

Jan Zwantes en zijn vrouw

 

Maijke Kaptein

 

Maria de Keiser

 

Clauwert Pleune Ritmeester

 

260.Clauwert Jansz Ritmeester en zijn vrouw

 

Heijltje Daame

 

Arnoldus Tekkenbroeks

 

Aartje de Geus

 

Cornelis van Driel

 

265.Joost de Haan en zijn vrouw

 

Judick van Oorschot

 

Jacob de Wee rt

 

Johannes van Langen en zijn vrouw  obierunt

 

Jacoba Maria Barovius

 

270.Elisabeth Hakkers

 

Cornelius Verschuur obiit 9 febr. 1794 en zijn vrouw

 

Catharina de Graaf obiit 1796

 

Arij Hanegraa ff en zijn vrouw  obierunt

 

Geertje van 't Sant

 

275.Hendrikus Hanegraaff en zijn vrouw

 

Catharina Pol s

 

Adriana Kaptein vrouw van Joris Brieving obiit

 

Cornelis Zwantes

 

Arij Sigmond en zijn vrouw

 

280.Gerritje Kroon obiit

 

Willem Jacobsz de Geus obiit en zijn vrouw

 

Adriana Vermeulen

 

Teunis Hanegraaff en zijn vrouw

 

Dirkje van Brieving

 

285.Geertruijda Fonkert vrouw van J.J. Nederveen

 

Ruter Dane Kloots en zijn vrouw

 

Adriana Kooijmans

 

Anneke Brand wed. Gijsbert Baggerman

 

Neeltje Ritmeester vrouw van Verdoorn

 

290.De Wed. Heer Pieter Goudriaan

 

Judick Kuijk wed. Bouwens

 

Maijke Kieboom

 

Wouter Hanegraaff en zijn vrouw

 

Bastiaantje Minck

 

295.de Heer Willem van Wijk obiit te Alphen 1795

 

Aagje de Geus vrouw van Jacob Nederveen obiit 1776

 

Gerrit van den Heuvel en zijn vrouw

 

Jannigje Kooijmans

 

Dirk Hanegraaf f

 

300.Aaltje Hanegraaff wed. van Dirk Rijke

 

Aart Kuijk en zijn vrouw

 

Hendrikje Hanegraaff

 

Anthony de Keiser en zijn vrouw

 

Jenneke Swets obiit 1797

 

305.Eeltje Kuij k wed. van Arij de Weert

 

Teuntje Kuijk

 

Grietje Wed. Maarten van Driel

 

Hendrik van Driel

 

Arnoldus Pieck obiit 1794

 

310.Bastiaan de Weert en zijn vrouw

 

Elisabeth Hanegraaff

 

Cornelia van Houweningen vrouw van Ary de Geus

 

Ambroos de Jong obiit en zijn vrouw

 

Johanna Nederveen obiit

 

315.Rookske wed. van Arij Robemond

 

Anna van der Burg wed. van Willem Versteeg

 

Bastiaan Floris Baggerman

 

Dirk Schrieck en zijn vrouw

 

Nelligje van Houweningen

 

320.Eeltje Schrieck

 

Cornelis Hanegraaff

 

Josina Verhey wed. Floris Verdoorn gestorven den 23 nov.1774

 

Jan van Driel en zijn vrouw

 

Anthonia van Wageningen

 

325.Jan Mouthaan en zijn vrouw

 

Stijntje Kekeriks obiit 1777

 

Lijntje van Driel wed. Pieter Visser

 

Bastiaantje de Ruijter vrouw van Koen Schaddelij

 

Ambrosius Heijmans

 

330.Pieter Verhey en zijn vrouw

 

Neeltje Stam

 

Grietje Verhey

 

Anneke Zwantes wed. Arij van Driel obiit 1777

 

Pieter van Driel

 

335.Dirkje Kuijk vrouw van Bastiaan Schrieck

 

Klaas Vermeys en zijn vrouw

 

Leijntje K uijk

 

Klaasje Hobook vrouw van Hendrik de Vries

 

Dirk van den Heuvel en zijn vrouw

 

340.Geertruij Ritmeester

 

Cornelia van Gils t obiit 1771

 

Geertruij wed. van Aart Hanegraaff

 

Judick Stolk wed. Teunis Baggerman

 

345.Jan Kuijk en zijn vrouw

 

Francijntje Brand

 

Huijbertje Pot wed. Jan van Wensen obiit

 

Arij van den Heuvel obiit 1771 en zijn vrouw

 

Elisabeth Brand

 

350.Anneke van Oorschot wed. Dirk Ritmeester

 

Joost Stam en zijn vrouw

 

Cel ia obiit

 

Arij Joosten Minck en zijn vrouw

 

Cornelia

 

355.Lena Hakkers vrouw van Jan Schrieck

 

Bastiaan Jansz Hanegraaf f obiit 3 september 1771 en zijn vrouw

 

Hendrikske Hanegraaf f

 

Jan Cornelisz. Visser

 

Aagje Roomers

 

360.Dirckje Kooijman

 

Teuntje Giphart

 

Maijke de Keijser

 

Pieter Ritmeester

 

Pieternella Vors

 

365.Apollonia Hobook

 

Anneke Kamp

 

Anna Lagrouw

 

Jacob van Dijk

 

Huijbert van Dijk zie lager

 

370.Jan Kroon

 

Clara Brouwers

 

Huijbert van Dijk

 

Anneke Bakkers

 

Sara Baggerman

 

375.Dirkje Baggerman

 

Adriana Stam          

 

Deze zijn in de vakatuur te Sleeuwijk

 

Dirkje de Haan aangenomen en met attestatie ingekomen Agetha Nederveen jr.   1770.

 

Joris van Brieving

 

380.Jan Schrieck obiit

 

Jacoba Silvergieter vrouw van Ds. Hendrick Cornelis Hoog met attest. van Rotterdam 1770 vertrokken met attest. na Purmerende 1773.

 

Pieter de Looy met attest. van Middelburg 1770 obiit 1800

 

Bastiaan de Mann met attest. van Woudrichem 1771 vertrokken na Almkerk 6 dec. 1774

 

 

 

Deze bij het avondmaal van maart 1771 tot ledematen aangen:

 

 

Cornelis Bastiaansz Verheij met attest. na Den Briel 1793

 

385.Willem van den Heuve l

 

Dirkje Piek obiit 1800 vrouw van Jacob de Geus

 

Grietje Pieck obiit 1800

 

Clara de Weert

 

 

 

Anthony van Wijk met attest. van Prinsland 1771 obiit aug. 1771

 

390.Egelina Steevens met attest. van 's-Hertogenbosch 1771

 

Anna Sophia Groothoff met attest. van Rotterdam 77, vertrokken met attest. na Purmerende 1773

 

Teuntje Baggerman met attest. van den Briel 1771, wedergegeven na Haarlem 27 dec. 1771. Wedergekomen.

 

 

 

Aangenomen op 't avondmaal van julij 1771

 

Adriaantje de Heer

 

Jan Govertsz. Visser

 

395.Pieter de Weert

 

396.Gerrit den Hollander

 

 397.Johannes Kapteijn met attestatie van Heukelum 1771 Abiit na Lekkerland 1777 met attestatie

 

Maijke van der Salm met attestatie van Brakel 1771 vertrokken na Lekkerland

In de Jare 1770 en 1771 gestorven en met attestatie vertrokken veertig persoonen dus er primo jan. 1772 als ledematen waren het getal van 357.