Namen der Ledematen, welke Ds. Jan Jakob Le Sage Ten Broek  gevonden heeft in de eerste huisbezoeking den 31 Maart, den 7 en 14 April 1767.

Aan den Werkschendijk, Zuidzijde

    Neeltje Hvr. van Wouter Kieboom

 

    Hendrik van den Bogaart

 

    Jan de Koning

 

    Thomas Keinemans en zijn vrouw

 

  5.Sijke

 

    Teuntje van Aalst

 

    Mayke hvr. van Gerrit Kooijman

 

In Werkendam, zuidzijde

Hendrik van der Mast en zijn vrouw Anneke

 

10. Kornelis Bakker en zijn vrouw Mayke

 

    Pieter Pols, schoolmeester en zijn vrouw Maria Anna

 

    Eva Pols

 

 15.Adriana, wed. van Driel

 

    Gerrit Brands

 

    Pieter Biesheuvel en zijn vrouw Dirkje

 

    Grietje hvr van Dirk Biesheuvel  verpl. no 254

 

 20.Jan Bol en zijn vrouw Teuntje

 

    Jan Bol

 

    Anna Bol

 

    Jakob Groenewegen en zijn vrouw     verpl.n. 338-341

 

 25.Maria                                                   verpl.n. 338-341

 

    Johannes Ritmeester en zijn vrouw   verpl.n. 338-341

 

    Trijntje                                                  verpl.n. 338-341

 

    Johannes Kegels en zijn vrouw

 

    Agatha

 

 30.Arie Kieboom en zijn vrouw

 

    Anna Margaretha

 

    Kornelis van der Schuit en zijn vrouw

 

    Kornelia

 

    Johannis Koolsman

 

 35.Grietje hvr. van Gerrit Ritmeester  verpl.n.313

 

    Jan de K eiser en zijn vrouw

 

    Anna.

 

    Ary Dirkzn Hanegraaf

 

    Johannes Hart

 

 40.Kornelis Jansz Bakker

 

    Mej. Josina Kornelia Barovius, wed. v.d. Eerw. Ds. 

 

    J. Groenewegen

 

    Katharina Groenewegen

 

    Arij van den Heuvel en zijn vrouw

 

    Maijke

 

 45.Lammert de Heer en zijn vrouw

 

    Geertje

 

    Jan Aardsen  verpl.n. 376

 

    Joost Nolster en zijn vrouw

 

    Adriana

 

 50.Teuntje Hovestad

 

        Mayke Lebaard

 

        Elisabeth Visser

 

        Kornelis Verhey en zijn vrouw

 

        Dirkje

 

 55.Schalk Schriek en zijn vrouw

 

        Everijna

 

        Berent Hovestad

 

        Elisabeth Verboom

 

 

Aan de Kaay Oostzijde

Jan Sunderland en zijn vrouw

 

 60.Katharina

 

        Katharina de G riek

 

        Grietje, Wed. van Driel verpl.n. 370

 

        Hendrik van Driel         verpl.n. 371

 

        Arij de Keiser en zijn vrouw

 

        Neeltje

 

        Fijke de Heer

 

        Jan Berneger en zijn vrouw

 

 70.Grietje

 

        Arij de Klerk en zijn vrouw Jenneke

 

Westzijde

Jan Pietersz Slang en zijn vrouw

 

        Klara

 

 75.Willemina Slang

 

        Jan van der Pijl en zijn vrouw

 

        Neeltje

 

        Gerrit van der Pijl, en zijn vrouw

 

        Maria

 

 80.Eimert van der Pijl

 

        Trijntje Rijkervorst

 

        Adriana hvr. van Bastiaan Hanegraaf

 

        Sijke hvr. van Gijsbert Hakkers

 

        Maria hvr. van Willem Kooymans

 

 85.Teuntje Wed. Papendregt

 

        Mayke hvr. van Ary van Wey

 

        Teunis Kl oots en zijn vrouw

 

        Neeltje

 

        Gerrit Burgaarden en zijn vrouw

 

 90.Neeltje de Heer obït

 

        Jakob van der Schuit

 

        Neeltje van der Schuit

 

        Mayke van der Schuit

 

        Hendrik Aartz Kuik en zijn vrouw

 

 95.Grietje van den Heuvel

 

        Marigje Wed. Eigenaar

 

        Jannigje Roest

 

        Katharina van Son hvr van Joris van den Heuvel

 

        Jakob de K lerk

 

100.Wouterke de Klerk

 

        Kornelia Hvr. Dirk Verhey

 

        Daniel Denkers en zijn vrouw

 

        Anneke

 

        Johanna hvr. Gerrit Hanegraaf overl.

 

105.Johanna Baggerman

 

        Teuntje hvr. Korst de Keiser

 

        Wouter Verd oorn en zijn vrouw

 

        Hendrikske

 

        Bastiaan Zwets en zijn vrouw

 

110.Trijntje

 

        Mayke Stam

 

        Bastiaan Baggerman en zijn vrouw

 

        Anna

 

        Elisabeth Boon hvr. van Pieter Vissers  verpl.n. 251

 

115.Dingena Boon wed. Potters  overleden

 

        Jakob van den Heuvel en zijn vrouw

 

        Anna

 

        Pleuntje Temeris Wed. de Koning

 

Vervolg aan de zuidzijde van de Straat

Bastiaantje Kieboom

 

120.Alida van Son hvr. van Wouter van den Heuvel

 

        Josina hvr. van Pieter Kuik

 

        Willem van der Pijl en zijn vrouw

 

        Adriana

 

        Eva Vermeulen, hvr. van Hendrik Ku ik

 

125.Bastiaan Hanegraaf

 

        Jan van den Heuvel

 

        Bastiaan Adriaansz van den Heuvel

 

        Grietje van den Heuvel

 

        Maria hvr. van Jan de J ong  overleden

 

130.Kornelis Versluis

 

        Pieternella van den Bogaard wed.

 

        Gosen Verdoorn en zijn vrouw

 

        Adriana van Wensen

 

        Harmen Zwets en zijn vrouw

 

135.Grietje van der Wal

 

        Geertje Zwets

 

        Gerrit van Houweningen en zijn vrouw

 

        Adriana van 't Sant

 

        Pieter Schaddeley en zijn vrouw

 

140.Aartje

 

        Lijntje Joostes S tam

 

        Kornelis Verdoorn en zijn vrouw

 

        Dirkje

 

        Lijntje Hvr. van Willem Mosselmans

 

145.Hubertje van Wensen

 

        Pieter Scheffers en zijn vrouw

 

        Elisabeth

 

        De Weled. Gestrenge Heer Diederik van Helden en

 

        Mevrouwe Agatha Jakomina van Hardenbroek

 

150.Bastiaantje de Ruiter

 

        Johanna Triebergen  vertrokken

 

        Korstiaan Hanegraaf en zijn vrouw

 

        Elisabeth  obït 1795

 

        Kornelia Wed. van Maerten

 

155.Lambertus van Maerten

 

        Kornelis Verschuur en zijn vrouw  obït 1794

 

        Katharina

 

In de Kalestraad

Dirk Piek en zijn vrouw

 

        Geertje

 

160.Kornelis de Heer en zijn vrouw

 

        Neeltje  overleden

 

        Jillis de Heer en zijn vrouw

 

        Geertje

 

        Mayke hvr. van Teunis Stolk

 

165.Jan Stolk  obït 1794 en zijn vrouw

 

        Teuntje

 

        Heiltje de K eiser

 

        Kornelia de Man

 

        Bastiaan van den Heuvel en zijn vrouw

 

170.  Mayke

 

        Geertruy, hvr. van Ary Stolk

 

Vervolg aan de Straat

Mevrouw de Wed. Beereveld

 

        Juffr. Aletta Geertrud Hamel

 

        Johanna van Ri js

 

115.Lena hvr. van Herman Baggerman

 

        Jan van Driel en zijn vrouw

 

        Antonia

 

        Mayke van der Schuit

 

        Geertje van der Schuit  overleden

 

180.Ary Jooste Stam en zijn vrouw

 

        Bastiaantje

 

        Adriaan de Groot en zijn vrouw

 

        Kornelia

 

        Anna Heimans

 

185.Jakob Heimans

 

        Pieter Verdoorn en zijn vrouw

 

        Anna

 

        Hendrik de Gelder en zijn vrouw

 

        Adriana

 

190.Huibertje hvr van Pieter de Waerd

 

        Ary K uik

 

        Elisabeth hvr van Kornelis Kieboom

 

        Joost Kristiaansz St am, en zijn vrouw

 

        Elisabeth van Dijk

 

195.Nikolaas van Di jk

 

        Bastiaan de J ong en zijn vrouw

 

        Mayke

 

 

Over de Haven

 

        Dirk Jansz van den Heuvel

 

        Mayke hvr van Mattheus Roest

 

200.Kornelis Verschoor en zijn vrouw

 

        Dingena

 

        Ary Jooste de Mink en zijn vrouw

 

        Kornelia

 

        Huibert van Driel en zijn vrouw

 

205.Magteltje

 

        Mayke hvr. van Jan de Koter

 

        Grietje hvr. van Jan de Heer

 

        Lambert Spuibroek en  zijn vrouw

 

        Johanna van der Spa

 

210.Jan Visser

 

        Anna de Geus

 

        Willemina hvr. van Arij B uis

 

        Hendrika de Mink hvr van Korst de Vries

 

        Jannigje Hvr. van Bastiaan H oboke

 

215.Fijke de Gelder

 

        Maria hvr van Dirk de Koter

 

        Aart Roest

 

        Willem Hoboke en zijn vrouw

 

        Geertje

 

220.Kommer de Keiser en zijn vrouw

 

        Jannigje

 

        Jakob van Emmikhoven

 

        Anna hvr. van Klaas de Mink

 

        Elisabeth, hvr. van Pieter de K eiser

 

225.Dirk van den H euvel en zijn vrouw

 

        Mayke

Twede huiszoeking den  july 1767

In 't land

Dirk Ippel

 

        Jan Kroon

 

        Jakob van Dijk

 

230.Geertruy Wed. van Jakob van der Wiel

 

        Johanna van der Wiel

 

        Joostje van der Wiel

 

        Korstiaan van der Wiel

 

        Aaltje van Helden hvr. van Pieter de Man

 

235.Jakob Noordeloos en zijn vrouw

 

        Anneke de Ruiter

 

        Pleuntje Hoboke hvr. van Bastiaan Kraayoog

 

        Jan Kraayoog

 

        Mayke Kon ing hvr. van Jan Straf

 

240.Pieter Ritmeester

 

        Hendrikske van Brakel hvr. van Antonie Mulders

 

        Anneke Kamp hvr. van Jan van Pelt

 

        Lijntje Mulders, gescheidene hvr van Pieter R itmeester          n.240

 

        Kornelis Hoboke, en zijn vrouw

 

245.Lijsbet Vermeulen

 

        Anna La Grouw, hvr van Jan van B reugel

 

Derde Huisbezoeking den 15 en 22 sept. 1767 In den Werken en in de Straat van Werkendam aan de Noordzijde

Aan den Werksendijk, noordzijde, in de Werken

Mayke, wed. van Wagenen

 

        Gerrit Verbeek en zijn hvr

 

        Maria van Vliet

 

250.Adriana wed. Schriek

 

        Elisabeth hvr. Pieter Visser

 

        Johanna, hvr van Gerrit van der Schuit

 

 

Aan den Werksendijk, noordzijde in Werkendam

Adriana V isser

 

        Grietje, hvr van Dirk Biesheuvel

 

Aan den Sleeuwijkschen Dijk, oostzijde, in Werkendam

255.Lijntje Ritmeester, hvr van Hendrik van der Schuit

 

        Jannigje, hvr. van Arij Kapel

 

        Jakob de Heer obït en zijn hvr

 

        Jannigje, obït 1797

 

        Lijntje de Heer

 

 

Aan den Sleeuwijkschen Dijk, oostzijde in de Werken

260.Kornelia de Geus, hvr van Jochem van Brieving  obït

 

        Willem de Geus, obït, en zijn hvr

 

        Sijke van Brieving

 

        Jan van den Bogaard, obierunt en zijn hvr       

 

        Elisabeth de Graaf

 

265.Sara Loef

 

        Klaas Verdoorn en zijn hvr

 

        Sijke van Wensen

 

        Baerend de Vries en zijn hvr

 

        Anna de Lange

 

270.Elisabeth de Geus

 

        Neeltje de Waerd

 

        Joost de Waerd

 

        Aartje hvr van Jan Hanegraaf

 

        Johan Georg Bakker en zijn hvr

 

275.Dingena

 

        Arij Verdoorn en zijn hvr

 

        Klara

 

        Anna Neeske, hvr van Arij van Nes

 

        Lijntje van Wagenen, hvr van Thomas van Driel

 

280.Krelis de Waerd en zijn hvr

 

        Adriana

 

        Geertruy hvr van Willem de Mik

 

        Janna B oers, hvr van Kees den Hollander

 

        Teunis R itmeester

285.Willemina van der Wiel, hvr van Pleun Ritmeester

Aan den Sleeuwijkschen Dijk, westzijde in de Werken

Pieter V isser en zijn hvr

 

        Lijntje

 

        Teuntje hvr van Arij Visser

 

        Ariaantje hvr van Pieter Visser

 

290.Knelis de Waerd en zijn hvr

 

        Jannigje

 

        Fijke van der Pijl

 

        Fijke hvr van Jan den Haan

 

        Pieter van Driel en zijn hvr

 

295.Maria

 

        Katharina hvr van Hendrik Kooyman

 

        Willem den Haan, en zijn hvr

 

        Maria

 

        Jan Hovestad en zijn hvr

 

300.Aartje

 

        Arie Robbemond en zijn hvr

 

        Rokske

 

        Jan Mol en zijn hvr

 

        Elisabeth

 

305.Jenneke hvr van Bastiaan Baggerman

 

        Elisabeth hvr van Willem K ieboom

 

        Elisabeth hvr van Arij van den Heuvel

 

        Hendrikus van Houweninge en zijn hvr

 

        Agatha van Brieving

 

310.Jakobus van den Heuvel

 

        Bastiaan Ve rhey en zijn hvr

 

        Stijntje Kuik

 

        Grietje Treebergen, hvr van Gerrit Ritmeester

 

        Maria hvr van Kornelis de Keiser

 

315.Jan Kwantes en zijn hvr

 

        Mayke

 

        Klauwert Ritmeester en zijn hvr.

 

        Ariaantje

 

        Klauwert Jansz Ritmeester en zijn hvr.

 

320.Neiltje

 

In Werkendam aan de Noordzijde van de Straat

Jannigje hvr. van Pieter Smits

 

        Aartje de Geus hvr van Dirk van der Pijl

 

        Kornelis van Driel en zijn hvr

 

        Jannigje

 

325.Aagje wed. de Geus

 

        Joost den Haan en zijn hvr

 

        Judit

 

        Jakob de Waerd

 

        Willem de Waerd

 

330.Johannes van Lange en zijn hvr

 

        Jakoba Maria B arovius

 

        Aagje Romers

 

        Jakobus K alverts

 

        Arij Hanegraaf en zijn hvr

 

335.Geertje van 't Zand

 

        Hendrikus Hanegraaf, en zijn hvr

 

    Katharina Pols

 

        Jakob Groenewegen en zijn hvr

 

        Maria

 

340.Johannes Ritmeester en zijn hvr.

 

        Trijntje Groenewegen

 

        Kornelis Kwantes

 

        Arij Sigmond en zijn hvr

 

        Gerrigje Melsen Kroon

 

345.Willem de Geus en zijn hvr

 

        Adriana Vermeulen

 

        Teunis Hanegraaf en zijn hvr

 

        Dirkje van Brieving

 

        Gijsbert Baggerman en zijn hvr

 

350.Anneke

 

        Rutter K loots en zijn hvr

 

        Adriana

 

        Judit wed. Bouwes

 

        Eeltje hvr van Leendert Verhey

 

355.Mayke Kieboom, hvr van Maerten van Oort

 

        Wouter Hanegraaf en zijn hvr

 

        Bastiaantje

 

        Willem van Wijk

 

        Aagje de Geus hvr. van Jakob Nederveen

 

360.Gerrit van den Heuvel

 

        Dirk Hanegraaf

 

        Aaltje wed. R ijkers

 

        Aart Kuik en zijn hvr.

 

        Hendrikske

 

365.Dirkje kuik

 

        Antonie de Keiser en zijn hvr

 

        Jenneke Zwets

 

        Eeltje Kuik

 

        Teuntje Kuik

 

370.Grietje van Driel

 

Hendrik van Driel

 

Arnoldus Piek

 

        Bastiaan de Waerd en zijn hvr

 

        Elisabeth Hanegraaf

 

375.Ariaantje van den Heuvel

 

        Jan Aartsen

 

        Kornelia van Houweninge hvr van Ary de Geus

 

        Ambrosius de Jong en zijn hvr

 

        Johanna Nederveen

 

380.Willem Versteeg en zijn hvr

 

        Tanna van der Burg

 

        Bastiaan Baggerman

 

        Dirk Schriek en zijn hvr

 

        Nelligje

 

385.Eeltje Schriek

 

        Kornelis Hanegraaf

 

        Josina, wed. van Florus Verdoorn

 

Op 't Slijk

Teunis Zwets

 

        Jan Hanegraaf

 

390.Jan Mouthaan en zijn hvr.

 

        Stijntje

 

        Antonie van Wageningen en zijn hvr

 

        Maria

 

                   Ambrosius Heimans

 

395.Pieter Verhey, en zijn hvr

 

        Neeltje

 

        Grietje Verhey

 

        Arij van Driel en zijn hvr

 

        Anneke Kwantes

 

400.Pieter van Driel

 

        Arie de Keiser en zijn hvr

 

        Anna de Kok

 

        Klaas Vermijs en zijn hvr

 

        Lijntje Kuik

 

405.Klaasje Hoboke hvr van Hendrik de Vries

 

        Dirk van den Heuvel en zijn hvr

 

        Geertruy Ritmeester

 

        Kornelia de Mink

 

        Geertruy Hanegraaf

 

410.Judit Baggerman

 

        Jan Kuik en zijn hvr

 

        Francijntje

 

        Arij van den Heuvel en zijn hvr

 

        Elisabeth Brand

 

415.Anneke van Oorschot hvr. van Dirk Ritmeester

 

        Seleke hvr. van Joost Stam

 

        Joost de Mink

 

        Lena Hakkers hvr. van Jan Schriek

 

        Bastiaan Hanegraaf en zijn hvr

 

420.Hendrikske

 

Ledematen 1764 - 1770

Geduurende de vacatuur dezer gemeente, zijn op belijdenis hunnes geloofs door Ds. B. van Helden Pred.te Sleeuwijk, tot ledematen aangenomen aid. 1764 - 1766

 

 

 

Eva Pols

 

Katharina Pols

 

Eeltje Dirkz Schriek

 

Willemina van der Wiell

 

Bastiaantje de Ruiter

 

Dirkje Aarts Kuik

 

 

 

Nog zijn geduurende de vacatuur tot ledematen aangenomen met attestatien van elders Katharina Baggerman, met attestatie van Amsterdam 10 october 1765.

 

Lambertus Spuibroek en Johanna van der Spaa, met attestatie van Rotterdam d. 26 april 1766, van hier na Rotterdam den 16 januari 1775.

 

Juffr. Aletta Geertruid Hamel, met att. van Heusden d.12 mey 1766

 

Johanna van Rijs, met att. van Giesen d. 7 oct. 1766

 

Willem van Wijk, met att. van Almkerk d. 2 nov. 1766

 

Machiel Dominicus Santels en Henrietta van Burger, met att. van Rotterdam d. 23 nov. 1766. teruggegeeven na Rotterdam.

 

Anna Katharina ten Grotenhuis met att. van Dinxperlo, derwaarts terug gegeeven.

 

Frouwkje Gorisz. Bouma, met att. van Lippenhuisen d.d. 8 nov. 1766.

 

 

 

Jan Jakob Le Sage Ten Broek

 

 

 

Bij 't Avondmaal van Paaschen 1767 zijn tot ledematen aangenomen op vertoning van behoorlijke attestatien

 

Johannes Kegels en Agatha ter Horst, met att. van Woudrichem d. 12 febr. 1765

 

Kornelia van Proyen met att. van Princeland d. 16 july 1766

 

Nikolaas van Dijk, met att. van Vlissingen d. 16 febr.1765

 

 

 

Bij 't Avondmaal van den eersten zondag in july 1767 is tot ledemaat aangenomen op vertoning harer attestatie

 

Anna van Oirschot met att. van Zierikzee d 4 may 1767

 

 

 

Den 31 augustus zijn tot ledematen van deze Gemeente op de Belijdenis hunnes geloofs aangenomen

 

Teunis Hanegraaf en zijn huisvr. Dirkje van Brieving

 

Agatha van Brieving, hvr. van Hendr. van Houweninge

 

Anna Brieving

 

Present de Ouderlingen

 

W. Ver steeg en G van Houwening

 

Den 27 september, zijn op de oude bewijzen van hun lidmaatschap na een ruim tweejarig vertrek, om redenen bij den kerkeraat daar toe voldoende gevonden, wederom onder ons kerkelijk opzigt aangenomen,

 

Lukas Dominicus Santels, en zijn dogter

 

Janette Santels

 

 

 

Met attestatie zijn tot ons overgekomen van sept. tot dec.

 

Teuntje van de Werken, met att. van s'Hage 27 oct.1767

 

Arnoldus Teckenbroek, met att. van Tecklenburg 10 juny 1767

 

 

 

Met attestatie is tot ons overgekomen van Jan. tot Passchen

 

Elisabeth Saarloos met att. van Princeland d. 6 dec. 1767

 

Den 1 april zijn tot ledematen aangenomen op de belijdenis hunnes geloofs

 

Willem Mosselmans

 

Willem den Hollander

 

Arij Kooijmans

 

Hendrik Baggerman

 

Present de Ouderlingen Gerrit van Houweninge en Joost de Waerd.

 

 

 

Met attestatie zijn tot ons overgekomen van Jan - Julij

 

Ericus de Lang, Med. Dr. met att. van Harderwijk d.d. 16 april 1768, vertrokken met attestatie na Philippyne der attestatie gegeve den 17 octob:1774

 

Adriana Kaptein, met att. van Hellevoetsluis d. 25 May 1768

 

 

 

Met attestatie zijn tot ons overgekomen van Mey tot october 1768

 

Willem Buurman en zijn huisvrouw

 

Petronella de Vriend, met att. van Ouddorp 22 april 1768

 

 

 

Met attestatie is tot ons overgekomen tusschen october en december 1768 Neeltje Ritmeester, met att. van Vlissingen d. 5 may 1768

 

 

 

Met attestatie zijn tot ons overgekomen van dec. 1768 tot paaschen 1769

 

Geertruy de Fonkert, met att. van Strijen d. 19 dec. 1768

 

Maria Margarita s' Graeuwen, met att. van Harderwijk 10 jan.1769

 

 

 

Met attestatie is tot ons overgekomen van Paasschen tot july 1769

 

Harmanus Arys K oel, met att. van Loevesteyn d. 7 may 1769

 

 

 

Met attestatie is tot ons overgekomen van Mey tot dessember 1769

 

Lijntie Baggerman met att. van Haarlom den 12 juny 1769

 

Pieter Goudriaan Schout en Cecretaris van Werkendam en de Werken met att. van Hartixveld den 12 dessember 1769

 

 

 

Met attestatie is tot ons overgekomen van dessember 1769 tot Jan. 1770

 

Anna Ritmeester met att. van Vlissingen den 11 november 1769

 

Pieter Claase Verdoorn en Joost van den Bol beide met att. van Rijswijk den 3 Jan. 1770

 

Joost van der Bol vertrokken met attestatie naar Soest den 26 maart 1787