Dussendijk 29, Dussen


Dussen, Dussendijk 29

 

Periode

in 1759 ontstaan door stichting.

 

Kadastrale beschrijving

Filiatie

Datum Nr. Art. Post Eigenaar

24-11-1804 erven van Govert Corstiaans van Dijk

06-03-1822 354 1 Quirinus Schijvens

17-10-1831 H47 472 1 Gerrit Baas

1835 H676 472 3 Gerrit Baas

1846 H756 472 21 Gerrit Baas

07-1875 H756 1624 1 Hendricus Gerritszn Verhoeven

1878 H951 1624 7 Hendricus Gerritszn Verhoeven

1913 H951 2771 2 Gerardus Simon Verhoeven (1/1 deel)

1963 H951 2771 2 Gerardus Simon Verhoeven (7/12 deel)

14-06-2007 A.J.M. Verhoeven

Kadastrale nummering

17-10-1831 Dussen H47

1835 Dussen H676

1846 Dussen H756

1878 Dussen H951

02-02-2004 Werkendam S743

 

Historische beschrijving

De dijk waaraan het pand ligt werd rond 1445 hersteld en was de westelijke dijk rond het Land van Altena en tevens de zeekerende dijk. Maar in 1521 blijkt de verlanding al aardig op gang gekomen te zijn en vormden zich ten westen van deze dijk in de omgeving van onderhavige pand de onbedijkte landerijen die bekend stonden als de Grote en Kleine Laer en later uit zouden groeien tot de Nieuwe Dussense polder. Uit kaarten uit de zestiende eeuw blijkt dat er langs vrijwel heel het dijklint binnendijks al huizen stonden. In de omgeving van het pand stonden in 1521 de spaarzame huizen die buitendijks stonden zoals "het hof van Dalen"van Willem Verduijn (70 jaar) en de Muggenborch van de man die bekend stond als Brueder (80 jaar). Deze heren behoorden tot de aanzienlijkste van hun tijd en zullen gezien hun leeftijd ook al wel al langere perioden daar gewoond hebben.

 

Ondanks dat er geen bronnen zijn die dit kunnen bevestigen zou het theoretisch heel wel mogelijk zijn dat op de plaats waar nu het pand Dussendijk 29 staat, zo vlak naast de Oudestraat de ontsluitingsweg van de polder, al een ouder pand heeft gestaan.

 

Volgens de muurankers werd het huis gebouwd in 1759. Naar alle waarschijnlijkheid in opdracht van Corstiaan van Dijk (ca. 1700 - 1768) of door zijn zoon Govert (1724-1804). Het huis werd gebouwd in het poldertje dat op dat moment bekend stond als "Klein Zuiderveld" en deel uit maakte van de Nieuwe Dussense- of Zuidhollandse polder die in 1679 werd aangelegd. De familie Van Dijk had in deze grote vruchtbare polder bezittingen en

behoorden tot de heemraden van de polder.

 

Over de geschiedenis van het huis is tot nu toe het volgende bekend:

In 1822 werd het door twee kinderen van Govert van Dijck voor fl 1125,00 verkocht aan Quirinus Schijvens. Het betreft dan een huis, achterhuis, varkenskooij, schuurtje, buitendijkkaveling, hop, erf en boomgaard. Deze vestigden er zijn broodbakkerij in. ( Was het rieten dak toen aanwezig?)  Helaas komt hij in 1828  jong te overlijden. Zijn weduwe probeert het bedrijf voort te zetten door met een bakkersknecht uit Waalwijk te trouwen. Het geluk is van korte duur want ook deze jonge vrouw komt in 1830 te overlijden. Het erfdeel van de bakkersknecht is niet groot genoeg om het huis en de bakkerij over te nemen en in 1831 verkopen haar gezamelijke erfgenamen het pand per 1 mei 1832 aan Gerrit Baas, landbouwer. Het pand is dan belast met een gedeeltelijke verhuur om niet gedurende de rest van het leven van de twee w.s. bejaarde bewoners.

 

De eerste plattegrond van de pand werd weergegeven op de kadastrale kaart van Dussen als H 47 en H 48. De vorm van het gebouw is dan duidelijk anders dan heden ten dagen.  Rond 1835 wordt de perceelsoppervlakte gesplitst en blijft het ene deel de boerderij en wordt het andere opgenomen in het kadaster als zijnde een huis en tuin. De perceelsscheiding werd rond 1845 weer ongedaan gemaakt. In 1872 overlijdt de vrouw des huizes en wordt een boedelscheiding opgemaakt waaruit blijkt dat het huis bestond uit een voorkamer, opkamer, gang, huiskamer, keuken, kelder, zolder en stal. Na het overlijden van Gerrit Baas wordt de boerderij in juli 1875 bij opbod voor fl 6900,00 verkocht aan Hendrikus Gerritszn Verhoeven.Het pand zal daarna tot in de eenentwintigste eeuw in handen blijven van de nazaten van de familie Verhoeven.

Rond 1878 wordt het perceel weer gesplitst in de boerderij en een huis en erf. Het huis werd rond 1884 gedeeltelijk gesloopt en weer herbouwd. Rond 1913 treedt de tweede generatie Verhoeven aan en mogelijk is het huis ook rond die tijd gepleisterd. Op een foto van 1910 is dit nog niet te zien. Als de ruilverkaveling in 1975 zijn beslag krijgt zijn de panden overgegaan naar de derde generatie Verhoeven.

 

De arbeiderswoning was de huidige schuur ten westen naast de boerderij aan de dijk. Als je deze (vervallen) houten schuur met rieten dak aan de westzijde bekijkt, zal je zien dat dit gedeelte in steen is opgetrokken. Bovendien zijn in de westgevel nog de contouren zichtbaar van een deur.

 

Bouwkundige beschrijving

(Ontleent aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Soort monument : Rijksmonument

Monumentnummer: 14205

Dussen Dijk 29 4271 XL te Dussen

 

Algemeen

Monumentnummer : 14205

Monumentnaam : Dussen, Dussendijk 29

Status : Beschermd

Complexnummer :

Aanwijzingsbesluit :

Inschrijving register : 25-04-1979

Kadaster deel/nr : 5675/23

Int. Kenteken : N

Locatie

Provincie : Noord-Brabant

Gemeente : Werkendam

Woonplaats : Dussen

Buurt/wijk :

Situering : Onbekend

X-Y coörd : 124692-416560

 

Omschrijving

Boerderij van het dwarsdeeltype met invloed van de late Vlaamse schuurvorm, gedateerd met jaartalanker in de gepleisterde voorgevel: 1759. Voorgevel met vijf sierankers. Rieten wolfdak, stalgedeelte van gepotdekselde houten delen. Tongewelfde kelder, authentieke dorsvloer in de stal. Op het erf een uit steen en hout opgetrokken schuur met rieten schilddak en een uit hout met rieten vullingen bestaande schuur.

 

Adressen:

Hoofdadres

Straat Nr Toev. Postcd. Situering Locatie Woonplaats

Dussen Dijk 29 4271 XL Dussen

Functies:

Hoofdfunctie

Functiesoort

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie Verbijzonder

 

Toelichting

Oorspronkelijke functie Boerderij, molen, bedrijf Boerderij

Soort woonhuis Woonboerderij, vrijstaande woning (dijkwoning)

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1759

Specifiek Monument

Soort dak Schilddak bedekt met riet

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten

Wonen (= woonoppervlakte) 130 m²

Overige inpandige ruimte 210 m²

Externe bergruimte 126 m²

Perceeloppervlakte 9.395 m²

Inhoud 1.670 m³

 

Indeling

Aantal kamers 3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen Douche

Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Dakraam en rookkanaal

Isolatie Geen isolatie

Verwarming Kolenkachel, gaskachels en elektrische verwarming

Warm water Elektrische boiler (huur)

Kadastrale gegevens

Dussen S 742

Oppervlakte 1.620 m²

Dussen S 743

Oppervlakte 335 m²

Dussen S 1337

Oppervlakte 7.440 m²

 

Buitenruimte

Ligging Vrij uitzicht en buiten bebouwde kom

Tuin Achtertuin en zijtuin

Achtertuin 6.000 m² (60m diep en 100m breed)

Ligging tuin Gelegen op het westen bereikbaar via achterom

 

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging

Isolatie Geen isolatie

Dussen S 743

 


 

© V.C. Wikaart-Derkzen, 2015