De gave Gods is niet meer. God Lof!

 

 

Als wij, net zoals de werkmeesters Bastiaen en Gijsbert Aertse, in de 17de eeuw hadden geleefd, waren we helaas gewend geweest aan quarantainemaatregelen, reisbeperkingen, avondklokken en afgelasting van alles wat het leven leuker maakt. Sommige Hollandse steden werden maar liefst 11 keer geraakt door een epidemie in een tijdsbestek van amper 70 jaar. Kermissen gingen niet door, scholen waren dicht en besmettelijke mensen waren herkenbaar door witte mutsen of de kleppers waarmee ze door de stad liepen te klepperen als waarschuwing om afstand te houden. De gave Gods, zoals de pest genoemd werd, nam soms 25 % van de bevolking van een stad weg. Nog geen jaar geleden konden we er ons niets bij voorstellen.

 

Maar ook toen moest de economie blijven draaien en waterbouwwerkers uit deze streek trokken soms ver weg voor werk. Als je dan moest reizen was er wel een officiële gezondheidsverklaring voor nodig. In het archief van Gorinchem zit een weinig voorkomend voorbeeld van zo’n verklaring.

 

 

 

Bastiaen Aerts uit Sleeuwijk en Gijsbert Aertse uit Gorinchem hadden een mooie opdracht gekregen. Ze stonden 25 juni 1683 klaar om naar het graafschap Hoya te reizen en daar, in dienst van de  doorluchtige vorst en heer Georgh Willem Hertog tot Bruijnswijck , Lunenburg, Celle etc., kribben en rijshoofden te maken in de stroom van de Weser. De schepen van Gorinchem, Hendrick Brouwer en Isaac Berger, en Willem van Arckel als gerechtsbode van de stad kenden de werkbazen en stelden een verklaring op dat de stad Gorinchem, Sleeuwijk en alle naburige steden en plaatsjes (God Lof!) helemaal vrij waren van besmettelijke ziekten, ook niet gehad hadden en dat heel Holland vrij was van besmettelijke ziekten. “De rekwiranten vertrekken gezond en een ieder die deze verklaring wordt getoond kan hen aannemen en met deze attestatie verzoekt men hen niet te weigeren” voegden ze er aan toe. De (vaar-)weg naar Hoya lag open.

Bron: Regionaal Archief Gorinchem, Notarieel Archief inventarisnummer 4062

November 2020