Adriaan van Maerten

Naam:                     Adriaan van Meerten ( Maerten, Vermeerten)

 

Gedoopt:              Gouda 18 maart 1739

 

Gehuwd:               nee                                           nee

 

Gage:                       fl 24,00                                 fl 24,00

 

Schip heenreis: Noord Beveland            Oud Haerlem

 

Kamer:                    Zeeland                               Zeeland

 

Vertrokken:         13-6-1757                              26-12-1772

 

Schip retour:       Westerveld                        Oud Haerlem

 

Datum retour:    24-7-1767                            1-9-1776

 

Overleden:    22-2-1811

Plaats:            Middelburg  

Aan boord van het schip Noord Beveland vertrokken in 1757 twee Gorinchemse mannen. Busschieter Cornelis van Ravesteijn en Adriaen Maerten als ziekentrooster. Adriaen had jaarlijks 2 maanden gage aan zijn moeder Elisabeth Cornelia d’Roo vermaakt en had een schuldbrief van fl 300,00 bij J. Bommeel. Jaarlijks ging een Cornelis Verbrugge de gage uit naam van Elisabeth d’Roo ophalen. Er staat niet aangetekend wat de verblijfplaats was van Adriaen, dus waarschijnlijk is hij in Batavia gebleven. Op 12 augustus 1767 werd aan hem het restant van zijn gage ad. Fl 1.047,90 betaald.

 

 

Adriaan van Meerten, zoals de naam meestal gespeld wordt, was de oudste zoon van tingieter Bastiaan van Meerten en Elisabeth de Vroo. Vader Bastiaan stamde uit een chirurgijns- en predikantenfamilie in Gorinchem, zijn moeder uit de omgeving van Heusden. Na hun huwelijk trokken zij naar Gouda waar ze woonden tot de eerste helft van 1743. Op 27 juli 1743 werden zij weer aangenomen als lidmaten van de kerk in Gorinchem en gingen wonen in de Hoogstraat.

In 1743 werd Johanna Elisabeth en 1755 Johannes Bastiaan geboren. Bastiaans overlijden werd aangeven op 3 november 1757 in Gorinchem. Elisabeth zal als zijn weduwe de boedel hebben moeten redderen en een financieel overzicht hebben moeten overleggen om het erfdeel van haar kinderen vast te leggen. Ze stuurde Adriaan in februari 1758 naar Gillis Bosbaan in Vlissingen om de openstaande rekening van fl 2565,00 over geleverde waren tussen 1754 en 1757 te vorderen. Goedschiks of kwaadschiks. Heeft het zien van de zee iets wakker geschud in Adriaan? In vrijwel alle generatie van de familie Van Meerten waren er  mannen geweest die een reis met de VOC hadden gemaakt en de families Van Meerten in Suriname en Indië in de 19de eeuw stamden af van de Gorinchemse Van Meertens.  

 

Adriaan vertrekt voor een tweede keer op 26 december 1772. Hij gaat deze keer niet naar Batavia maar naar Colombo in Sri Lanka. Daar bleef hij werkzaam tot zijn terugkeer in januari 1776. Ook deze keer had hij een schuld van fl 300,00 en een maandbrief achtergelaten voor zijn moeder. Deze werd niet één keer geïncasseerd.  Zij was 5 januari 1774s  in Gorinchem overleden. Op de heenreis zal hij zijn handen vol hebben gehad aan alle ziektegevallen. Er viel heel wat te troosten met vijftig doden. Schipper Jan Siereveld voer nog een keer heen en weer naar het vaderland voor dat hij op zijn terugtocht van 12 februari 1776 Adriaen van Meerten weer mee terug nam als ziekentrooster op de Oud Haerlem. Dat er die terugtocht maar twee doden te betreuren vielen, wijst op weinig ziekten en ongenoegens tijdens deze retourreis. Adriaen had een makkie. 

 Tussen zijn twee reizen als krankenbezoeker bij de VOC woonde Adriaan weer in Gorinchem en verdiende een boterham als boekverkoper. Nadat hij van zijn tweede reis terug gekomen was besloot hij de zaken wat serieuzer aan te gaan pakken en ging theologie studeren in Lingen in Duitsland. Toen hij in juli 1777 weer even thuis in Gorinchem was maakte hij zijn testament op waarin hij zijn broer en de kinderen van zijn zus tot erfgenamen benoemde. Er werd als eerste opgenomen dat voor alles uit er een bedrag van fl 400,00 moest gaan naar Pietronella Jacoba Huijsser uit Middelburg, weduwe van Johan Merveille de jonge. Twee jaar later kocht Adriaan een huis in in de Bogaardstraat in Middelburg en nam hij deze weduwe tot zijn vrouw. Of hij ooit als predikant gewerkt heeft is nog onduidelijk. Maar bij het aangeven van zijn overlijden, op 22 maart 1811, werd als beroep houtkoper aangegeven. Hij liet Pietronella Huijssen uit Middelburg als  weduwe achter. Zij werd opgenomen in het gasthuis vanwege haar blindheid en haar hoge leeftijd. Zij overleed ook in Middelburg in 1822.  

 

Bronnen:

·       Regionaal Archief Gorinchem index DTB, Register van Ledematen 1689-1785, ONA 4211, 4222,4230, 4231,4235. Archief St. Nicolaasgilde en Archief Diaken Hervormde Kerk Gorinchem. 

·       NA 1.04.02. 13100, 13145, 13162, 13191

·       www.Salha.nl index dtb, Werkendam O.A.

        www.zeeuwengezocht.nl

        www.familysearch.com dtb Gouda

·       http://resources.huygens.knaw.nl/das

 

Copyright: V.C. Wikaart - Derkzen, maart 2020

Aanvullingen: februari 2022