De Biesbosch. Na zes eeuwen land van het (weer) levende water

 

Op 15 juni 2021 verscheen het nieuwe Biesboschboek ter gelegenheid van het feit dat het 600 jaar geleden is dat bij de St. Elisabethsvloed, de Groote Waard overspoelde en van lieverlee de Biesbosch ontstond.

 

Frank Saris, voormalig directeur bij Sovon Vogelonderzoek Nederland en Biesboschkenner bij uitstek, stelde het boek samen met de prominente Biesboschauteurs Jan van der Straaten, Han Sluiter, Valentine Wikaart, Dick Veenhuizen en Ejsmund Hinborch en werkte er ruim vier jaar aan.

  

De Biesbosch, ons unieke zoetwatergetijdengebied, ligt er eind 19de eeuw groots en meeslepend bij, ontoegankelijk voor gewone buitenlui. Een gebied met oer Hollandse culturen, grienden, riet- en biezengorzen en overal water. Lange tijd een effectieve buffer tegen watersnoodrampen.

  

Eind 20ste eeuw is een hernieuwde opfrisbeurt noodzakelijk, met ingrijpende saneringen en ontpolderingen. Het landschap wordt op grote schaal weer een eeuw teruggezet. De functie als hoogwaterbuffer en uniek zoetwatermoeras wordt hersteld.

 

De karakteristieke flora en fauna, maar ook de cultuurhistorie van het unieke gebied komen ruimschoots aan bod.  Het s een prachtig groot formaat boek, rijkelijk voorzien van schitterende foto’s  geworden.

 

 

Dit boek is één groot pleidooi om dit unieke zoetwatergetijdengebied op waarde te schatten en te koesteren. Geef het alle ruimte om met eigen krachten zichzelf verder te laten ontwikkelen.