Al sinds 1991 doe ik onderzoek naar de geschiedenis van gebouwen en percelen in alle kernen van de gemeente Werkendam waarbij de oude kern van het dorp Werkendam en de Biesbosch mijn speciale aandacht hebben.

 

Oude transportakten,  boedelbeschrijvingen, het kadaster, notariële archieven en belastingregisters worden daarbij geraadpleegd. Voor de oude kern van Werkendam wordt iedere onderzoeker stevig op weg geholpen door het werk van Dhr. Couvee die, in het begin van de twintigste eeuw, kans zag per huis alle transportakten tussen 1623 en 1809 op een rij te zetten en door H.W. van Elzelingen (Maan) die de transportakten tussen 1623-1786 getranscribeerd heeft en via de website http://vanelzelingen.weebly.com/transporten.html raadpleegbaar zijn. Inmiddels verzamelde ik over ca. 1500 gebouwen en 7000 percelen informatie. Soms maar heel summier maar ook steeds vaker over een langere periode. Waar mogelijk voorzien van foto’s en bouwtekeningen.

 

Van mijn hand verscheen in 1992 “Herberg aan het Sas” (nu Sasdijk 33) en in 1997 “Op zoek naar 7 huizen” over het buurtje Zevenhuizen. Daarnaast is de cultuurhistorische beschrijving van de meeste monumenten van Werkendam door mij verzorgd.

 

De circa 75 huizen en bedrijfsgebouwen die getekend zijn door de gemeente-architect van Werkendam en De Werken & Sleeuwijk, Jacob Bottenberg, in de periode 1917-1936 zijn momenteel doel van verder onderzoek. Mocht u in een huis wonen dat door hem ontworpen is dan zou ik het op prijs stellen om met u in contact te komen.


Mocht u interesse hebben in de geschiedenis van uw huis of percelen maar niet over de kennis of mogelijkheden beschikken om daar zelf onderzoek naar te doen, neem dan contact op met mij voor een offerte op maat.