Adam van Gent 25.9.1697-2.7.1767

Naam:                    Adam van Gent

 

Gedoopt:              25.9. 1697

 

Gehuwd:               Elisabeth van Engelenburg

 

Gage:                       fl 24,00

 

Schip heenreis: ’t Huis Om

 

Kamer:                   Zeeland

 

Vertrokken:         27-9-1763

 

Schip retour:

 

Kamer:

 

Overleden:           2-7-1767

 

Plaats:                    Batavia

 

Het Huis Om vertrok in 1763 met net iets meer dan 300 mensen aan boord vanaf Rammekens in Zeeland naar Batavia. De ziekentrooster had voor de gelegenheid een kist gekocht van de VOC en een schuldbrief ten gunste van zijn vrouw getekend van fl 300,00. Adam van Gent liet zijn vrouw Elisabeth Engelenburg achter in Middelburg, samen met haar zonen Adriaan en Jacobus Vos uit een eerder huwelijk en te midden van zijn broer Jan en zussen Mie en Jemente van Gent. Zo beschrijft hij het in zijn testament dat hij in Batavia op laat maken op 3 augustus 1765.

 

Het ziet er naar uit dat hij niet verder dan Batavia is gegaan. Hij overlijdt daar op 2 juni 1767. Bij een verdere zoektocht in Middelburg komt alleen Adam van Gent tevoorschijn, die op 29 oktober 1748 opgenomen werd in het gasthuis van Middelburg en daar op 12-11-1748 overleed. Hij was afkomstig uit “Gurrukum”. Het gaat hier dus om een andere Adam van Gent. ( Waarschijnlijk was hij retour gekomen uit Indië met het schip Woitkensdorp op 6.9.1748 waar hij als soldaat gediend had).

 

 

In het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van Gorinchem komt een Adam van Gent als weduwnaar van Immetje Simmers voor. Hij was catheciseermeester en werd lidmaat in Gorinchem in 1738. Dat komt al aardig in de buurt van een ziekentrooster. De enige dopen in Gorinchem van een Adam van Gent vonden plaats in 1677 en 1697. De eerste is naar mijn mening te oud om in 1763 nog naar Batavia te gaan dus het zou kunnen gaan om Adam de zoon van Johannes en Jenneke de Rooij, gedoopt op 25 september 1697 alhoewel hij ook al op leeftijd is als hij in 1763 vertrekt. Ooit was je dan al pensioengerechtigd. Hij lijkt mij daarom eigenlijk ook geen geschikte kandidaat meer. Deze Adam trouwde in ieder geval niet in Gorinchem, dus speur ik allerlei archieven af. In Amsterdam heb ik geluk: Adam Jans van Gent, oud 31 jaar, jongeman van Gorinchem ging daar in ondertrouw op 12 januari 1729 met Immetje Simmer. Zij kregen in Amsterdam twee kinderen. Dirck (doop 15-12-1730, overleden 17.9.1731) en Adam gedoopt 3.7.1735. Deze jonge Adam lijkt mij de ideale kandidaat om in 1763 naar Batavia te varen alleen kan ik niet vinden dat hij trouwt met Elisabeth Engelenburg, noch dat hij broers of zussen krijgt.

Na nog een nachtje slapen zet ik alle wildcards in die ik kan bedenken en die mij hopelijk ook behoeden voor een verkeerde conclusie. En dat is maar goed ook. Als laatste van de 48 zoekresultaten staat daar Emmetje Simmer. Op 7 mei 1745  gaan in Vianen in ondertrouw Adam van Gent, weduwnaar van Emmetje Simmer wonende te Santvoort en Elizabeth Engelburgs, weduwe van Adrianus Vos wonende te Vianen. Samen met zijn testament in Batavia wordt nu één en ander bewijsbaar. Adam is dus inderdaad de Adam, gedoopt in 1697 in Gorinchem. Samen met zijn broers Hendrik en Jan verbleef hij enige tijd in Amsterdam waar de drie broers ook trouwden. Broer Abram is getuige bij het huwelijk van Jan. Broer Alexander bleef in Gorinchem en kreeg daar een gezin. Zus Mie is ongetwijfeld Maria gedoopt in 1706 en de toch wat typische naam Jemente is vast identiek aan Jenne Maria gedoopt op 30-9-1699. Een Jennemil van Gent, hvr. van Evert van Poorte, is de enige die verder nog tevoorschijn komt in Middelburg. De rest blijft voor nu onvindbaar. Adriaan Vos komt, namens zijn moeder, nog wel in Amsterdam de tegoeden van Adam bij de VOC ophalen.

 

Toch ga ik in Gorinchem nog even op zoek naar de notariële acte waarin Adam van Gent als catheciseermeester genoemd wordt. Op 14 oktober 1743 compareerde hij voor Anthony van der Colff. Hij verklaarde dat Immetje Simmer onlangs in Gorinchem was overleden en dat hij volgens het testament dat zij samen opgemaakt hebben in Amsterdam op 28 juli 1732, hij als voogden over zijn minderjarige kind Aart Jungerus, schoenmaker, en Paulus Coolmans, kleermaker, beiden wonende binnen Gorinchem aanstelde. Bladerend door het archiefstuk blijkt dat ook Jenneke Marie van Gent haar testament in Gorinchem heeft opgemaakt op 20 juni 1744.  Hierin wordt bevestigd wat we eigenlijk al wisten als zij haar 4 broers en zuster Jan, Hendrik, Sander, Adam en Maria benoemd tot haar erfgenamen. Het testament opgemaakt in Amsterdam leverde geen nieuwe informatie op.

In november 2023 kwam er een reactie op het bovenstaande artikel met de aanvullende informatie.  

Het huwelijk tussen Adam van Gent en Elisabeth Engelenburg is gesloten te Vianen (Utrecht). Ondertrouw NG is 7-5-1745 (geen trouwdatum).

Elisabeth Engelenburghs is een dochter van Bartholomeus Engelburghs en Johanna Muijters. Ze is gedoopt NG te Heerlen op 4-3-1691.

 

Het 1e NG huwelijk van Elisabeth Engelenburgs met Adrianus Vos is gesloten in Vianen 4-12-1738. Dit echtpaar krijgt 2 kinderen gedoopt NG te Vianen: Jakobus, 24-3-1740 en Adrianus, 29-11-1742. Bij de doop van deze laatste is zij reeds weduwe. 

 Immetje Simmer wordt overigens elders Emmetje Simmer(s) genoemd.

 

Bronnen:

·       Regionaal Archief Gorinchem index DTB

·       Regionaal Archief Gorinchem ONA 89 4024

·       Stadsarchief Amsterdam DTB

·       Stadsarchief Amsterdam ONA 30452 257

Zeeuws archief, zeeuwen gezocht

·       archieven.nl

·       NA 1.04.02.12938, 1.04.02.13130 1.04.02.6881

http://resources.huygens.knaw.nl/das

met dank aan Martin van Wilpe voor de aanvulling en Jan Veenstra voor de correctie

 

Copyright: V.C. Wikaart - Derkzen, maart 2020, aanvulling november 2023, correctie maart 2024