Grafrechten van de kerk van Werkendam 1711-1747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief Nederlands Hervormde Kerk

 

WERKENDAM

 

 

 

 

BETAALDE GRAFRECHTEN

 

ontleend aan:

 

De kerkrekeningen

1711-1747

 

 bewerkt door

V.C. Wikaart - Derkzen

 


Kerkrekening afgehoord in 1719 over de periode 1710 - 1719.

 

Ontvangen voor een graf van:

 

- Aart Lucasse

- Cornelia Verdoorn

- Hendrik Baggerman

- een kind van Samuel Maraes

- een kind van Jan van den Heuvel

- een kind van Arien van den Heuvel

- een kind van Leendert van Pelt

- de Huijsvrouw van Pieter Pijlaart

- een kind van Meester de Graaf

- een kind van de wed. van Dirk van den Heuvel

- Geertien Ariens van Muijlwijk

- een kind van Bastiaan van Oirschot

- een kind van Johanneis Coppelaan

- een kind van Mattheus van Gils

- een kind van Jan van den Heuvel

- Cornelis Lucasse Jongenheer

- de Schout Bernardus van Helden

- de huijsvrouw van Dirik Ariens Schilt

 

- 20 junij 1712 Anneke Savoijarts

- 27.8 wed. Corstiaan van den Heuvel

- Pieter Biesheuvel

- Arien Evertse moeder

- de huijsvrouw van Jan Febris

- een kind van Jan van Houweningen

- Dirk de Grant

- Pieter Pijlaart

- voor een verongelukt persoon uit Gorinchem

- Huijbert Rijcke

- de huijsvrouw van Wauter Maartense Visser

- een kind van Jan de Gelder

- Dirik Schilt

- een kind van Teunis Hanegraaff

- Cornelia van Helden

- Bastiaan Boudewijnse moeder

- Jan van den Heuvel

- Hendrik van Heuve

- een kind van Sijmen Janse Kuijpers

- huijsvrouw van Arie de Vries

- de huijsvrouw van Maarten Hollander

- een kind van Jacobus de Graaff

 

1714:

 

- Aart Kuijck

1715:

 

- 10 april de Wed. van Hendrik de Gelder

- een kind van Leendert Jansz

- een kind van Jan van den Heuvel

- van Pieter Kuijk voor een graf

- een kind van Mattheus van Gils

- een kind van Sijmen Kuijpers

 

 

1716:

 

- 6 jan. Huijsvrouw van Jan Bras

- een kind van Abraham Kuijck

- Barend Damen

- een kind van Mattheus van Gils

- een kind van Jan van den Heuvel 28 junij

- een kind van Jan van den Heuvel 6 augustus

- een kind van Arien Evertse Kaptijn 29.8

- Cornelis Verdael

- Jacob van der Schuit

- een kind van Arie de Vries

- Jap Pieterse

 

1717:

 

- Maaijke Rutten

- Cammes Ariense Brievingh??

- Huijsvrouw van Pieter Bastiaanse

 

1718:

 

- een kind van Mr Lambertus Vermaarten 27.4

- een kind van Jan van den Heuvel

- Arien van Wensche 6.6.

- de huijsvrouw van Leendert van Pelt

- een kind van Leendert van Pelt 10.11

 

1719:

 

- 6.5 Lambert Kooijmans

- Floris de Vries

 

Kerkrekening afgehoord in 1720.

 

1719:

 

- Gerrardus Smetsers

- den 19e augustus Jan Cornelisse Febris

- den 3e september de vrauw van Floris van der Staal

- den 12e september een kind van Jan de Gelder

- den 6e october een kind van Jan van den Heuvel

- den 28e october een kind van Mattheus van Gils

- den 30e october Theunis Verheij

- den 30e october een kind van Joris van Brievingh

- den 30e october een kind van Sijmen de Geus

- ontvangen van 't graf voor 't lijck van de Wed: van Cornelis Verdael

- de Huijsvrouw van Jan van Houweling

- Arie korsten van den Heuvel

 

1720:

 

- een kind van Jan Coppelaar

- de vrauw van Bastiaan Verdoorn

- de vrauw van Bastiaan Minck

 

 

Kerkrekening afgehoord in 1721.

 

1720:

 

- 18e september Bastiaan Boudewijnse Minck

- 23 september Geertie Willemse van den Heuvel

- 3 december Goosen Floren

- 14 december de weduwe van Goosen Floore

- nog ontvangen van een graff voor 't lijck van Hendrica Smet­sers

 

1721:

 

- den 9e jan. een kind van Willem van Heuvel

- den 20e jan. Willem Korsten van den Heuvel

- 11 febr. een kind van Jan van den Heuvel

- 1 maart Arie Joosten Kant

- 10e junij Wed. van Bastiaan Jansse

- 25 julij Cornelis Aartse de Waert

- 25 julij een kindt van Sijmen de Geus

- 6 september Jan van Hauweningen

- 8 october Arien van den Stael

 

Kerkrekening afgehoord in 1722

 

1721:

 

- 30 october Teunis van den Heuvel

- 30 november een kind van Jan de Geus

- 10 december de vrauw van Huijbert Vermeulen

1722:

 

- 20 febr. Anneke Ariense de Vries

 

 

Kerkrekening afgehoord in 1723

 

1722:

 

- Huijbert Vermeulen

- 8 september Wed. van Jan Jorisse

- 22 october een kind van de Wed. Rijk.e

- 28 october de huisvrouw van Jan Schriek

- 3 november Goose Schriek

- 27 november Willemke Febris

- 10 december de huisvrouw van Jan Hacker

 

in het jaar 1724:

 

- een kind van Mattehus van Gils

- Jan Hanegraaff

- 15 april een kind van Sijmen de Geus

- 28 april Pieter Bastiaanse

- 18 meij een dogter van Mr. de Graeff

- 22 meij Jan Schriek

- 8 junij Jacomijntie van Buere

- 13 julij een kind van Schout van Helden

- 3 augustus een kind van Gerrit Kooijmans

- 17 augustus Jacob van de Heuvel

- 23 augustus Mr. Vermaerte

- 22 september Bastiaan Jooste Minck

 

in het jaar 1725:

 

- 4 jan. Leentie Boot

- 9 jan. Maerte Hollander

- 17 jan. een kind van Jan de Geus

- 7 februari Wouter maartense Visser

- 10 maert Johan Coppelaar

- 14 meij een kind van ds. Sandbrinck

- 14 meij een kind van Schout van Helden

- 23 julij Dingena van Hasselt

- 30 october Emmeken Schalike

- 18 october Ariaantje Kuijck

 

in het jaar 1726:

 

- een kint van Coppelaar

- 25 maert Maijke van Hemert

- 2 junij een kint van Sijmen de Geus

- 10 julij een kint van Mattehus van Gils

- 28 julij Grietie Hanegraeff

- 11 aug. Leendert van Pelt

- Arie van den Heuvel

- Lijntie de Peuter

- Maijken Korsten van de Heuvel

- 4 november Claes Pieterse

- 8 december Floris van der Stael

 

in het jaar 1727:

 

- 8 jan. de Wed. van Bastiaan Minck

- 24 jan. een kint van de Wed. Vermaerte

- 1 april Willem Cooijmans

- 7 meij Willem Dirkse van den Heuvel

- 16 meij Sijmen de Geus

- 16 junij de Wed. van Gerrit van der Schuijt

- 17 junij de Wed. van Arien Joosten Kant

- 25 augustus een kint van Jan de Geus

- 4 october Arien de Vries

- 18 october Gerrit den Hollander

 

in het jaar 1728:

 

- 21 meij een kind van Ds. Sandbrinck

- 14 september een kint van Arie Hanegraeff

- 22 oct. wed. van Jan Quantis

- 4 dec. de huisvrouw van Arie van Gils

- 26 dec. Wouter Swets

- 27 dec. de vrouw van Huijbert van den Koppel

 

in het jaar 1729:

 

- 9 febr. Maeijken van der Staal

- 4 maart Marcelis Boodt

- 31 maart de wed. van Arie Karsten van Heuvel

- 6 meij Jan Bras

- 10 aug. een kind van Schout van Helden

- 25 aug. de oudste dogter van Jacob de Geus

- 7 sept. de wed. van wijlen den Schout Bernardus van Helden

- 15 sept. Bastiaan de Gelder

- 19 sept. een kind van Philippus van Helden

- 3 nov. een kind van Willem Vermaerten

- 21 nov. Jannigje Schilt

- 2 dec. de huijsvrouw van Isaac van der Schuijt

- 6 dec. een kind van Huijbert van de Koppel

- 27 dec. Mattheus van Gils

 

in het jaar 1730:

 

- 3e januarij de Wed. van Arie van Meuse

- 25 januarij de huijsvrouw van Gijsbert Baggerman

- 3e julij Cornelis Pieterse Kuijck

- nog voor Huijbert van de Koppel

- 20 aug. Hermen Struijck

- 24 sept. de zoon van Damas Barentse (ws volwassen)

- 25 sept. een kind van Arien van den Heuvel

- 21 nov. Willem Vermaerten

 

in het jaar 1731:

 

- 12 febr. Roelandt Hanegraeff

- 23 maert wed. van Pieter Biesheuvel

- 21 meij Cornelis Kieboom

- 9 oct. een kind van Jan de Geus

 

De aantekeningen over 1732 tot mei 1733 ontbreken

 

in het jaar 1733:

 

- 8 meij Elisabeth Hanegraeff

- 2 junij Barendt Minck

- 12 junij de wed. van Jacob van den Heuvel

- 30 julij een kindt van de schout van Helden

- 27 aug. Hermanus Baggerman

- 2 sept. Willem van den Heuvel

- 10 sept. een kindt van Ds. Sandbrinck

- 1 october Ds. Gerardus van Sandbrinck

 

in het jaar 1734:

 

- 20 meij Ariaantie Kuijck

- 15 junij Phillippus van Helden

- 19 november de wed. van Gijsbert Hacker

 

in het jaar 1735:

 

- 28 januari President Schepen Theunis van den Heuvel

- 4 febr. de wed. van Marcelis Boot

- 14 maart Corstiaan van den Heuvel

- 14 april Cornelis Aartse Kuijck

- 3 november Mr. Jacobus de Graaff

 

in het jaar 1736:

 

- 27 januarij een kindt van Jan Kouwens

- 3 maert Arien Febris

- 6 maert Corstiaan van den Heuvel

- 26 junij een kint van Gerrit van Houweningen

- 28 junij Wiggert Maartense

- 28 augustus de wed. van Antonie Schilt

- 4 sept. een kint van Arien Hanegraeff

- 6 nov. Hendrik Kuijck

 

in het jaar 1737:

 

- 16.jan. Sijmon Jansz Kuijpers

- 29 maart de vrouw van Damas Barentse

- 15 april en dogter van Theunis de Gelder

- 23 april Jordaan Cloots

- 8 junij Willem Backer

- 8 junij Jan Kuijk

- 20 junij een kint van de schout van Helden

- 17e september de heer Gijsbert van Rietveld

- 22 september de huisvrou van Arien van den Heuvel

- 28 september Willemke Struijk

 

 

 

in het jaar 1738:

 

- de huisvrouw van Geerit Visser

- 1 maart Teuntie Andriesse

- 15 maart Maarten Flooren Verdoorn

- 12 april het kunt van Geert Visser

- 24 april Joris van Brievingh

- 9 junij de vrouw van Jilis Hanegraaf

- 13 julij Arien Janse Louw

- 26 augustus Cornelia Cuijpers huijsvrouw van Ds. Everhardus Havercamp

- 5 september Jan de Gelder

 

1738 2 graven zonder naam

 

in het jaar 1739:

 

- den 15 febr. ontvangen van den Hoogedelen welgeb. Heer van Werkendam een gifte aan kerck bij het doen der begraefenisse van wijlen den Hoogedelen Welgeb. Heere Jacob van de Rijt, Heer van de Werken etc,etc, etc de somma van fl. 24,==

 

- 20 augustus Jhannes Keekirus

- 6 november Teunis de Gelder

- 18 november Florus Baggerman

- 26 november een kind van Mr. Jan van Wassen

- 28 november een kind van Ds. Groenewegen

- 22 december de bruijt van Jan de Geus, de jongen (n.b. Jan de Geus j.m. van 's Gravenmoer met Neeltje Krabbe j:d van ter Gay sijn bij ons in wettige ondertrouwt op den 3 dec. 1739 dog niet getrouwt omdat die bruijt voor die tijd stierf aan de kinderpokken en de bruijdeg. komt daar van ook aan de pokken)

 

in het jaar 1740:

 

- 14 januari een kind van Jan Kouwens

- 22 april Johanna Cloots

- 3 meij Arien van Gils

- 4 maij Cornelis Febris

- 8 junij huijsvrou van Jacob van den Heuvel

- 13 junij Jan den Geus den ouden

- 5 november een kind van Arij Kuijk

 

in het jaar 1741:

 

- 5 januari Claas van der Pijl

- 10 januari Lijntie Buijs

- 23 januari Gijsbert Vermeulen

- 22 april den huijsvrouw van Mr. Willem Versteeg

- 23 maij Willem Kibedo

- 21 junij Teunis Hanegraeff

- 22 junij een kind van Jan Kouwens

- 15 julij een kind van Mr. Willem Versteeg

- 31 julij een kind van Arien Hanegraeff

- 22 augustus Maaike Febris

- 23 september Catharina Hanegraeff

- 9 oktober een kind van Mr. Wassenberg

- 14 october een kind van Willem de Geus

- 19 october een kind van Geerit van Houweningen

- 19 october een kind van Joachim Brieving

- 24 november een kind van Dirk Schriek

- 1 december Adriaan Bouwens

 

in het jaar 1742:

 

- 17 april  Wed. van Willem Bakker

- 25 augustus Wed. Corn. Kieboom

- 30 augustus Pieternella van Gils

- 28 december de Wed. Florus Baggerman

 

in het jaar 1743:

 

- 4 januari Aart Kuijk

- 26 april de wed. Maarten Verdoorn

- 19 meij een kind van Jacobus Kalver

- een graf voor 't lijck van Lijsbet de Gelder

 

 

In de jaren 1744, 1745, 1746 en 1747 geen namen vermeld.