Ontvangen akten van indemniteit 1741-1808 N-H kerk Werkendam

WERKENDAM.

ONTVANGEN AKTEN VAN IDEMNITEIT 1741-1808,N-H KERK.

 

 

 

1724 een acten gevonden van armeester en den kerkenraad

van Noordeloos voor Willem Harmanszn de Mick.

 

1733  den 18 februari nog een acte gevonden van Goudriaan voor Cornelis van IJseldijk,wedergegeven 4 juni 1797 naar Vuuren.

 

Volgens verzoek van den predikant heb ik Diaken van Werkendam

Gerrit van den Heuvel,Deze actens van idemniteit geplaatst

beginnende met den jaare 1743 tot den jaare 1779 ingesloten als volgt.

 

1.

1741  den 22 augustus acte ontvangen van Almkerk van Govert

Janse van der Pijl en deszelfs dogtertje Johanna oud omtrent 6 jaren.

 

2.

1741  den 19 december acte van idemniteit van Almkerk voor Leendert Bras en Arijaantije Janse Craaijo met drie kinderen met name Teunis oud omtrent 9 jaar,Maria 7 jaar,en Bastiaan oud 2 jaar.

 

3.

1742  den 12 januari acte van idemniteit van Grevelduijn Cappel voor Jacobus Kalvers en Maria van Kampe zijn egte vrouw als mede de kinderen die uit haar komen.

 

4.

1742 den 17 januari acte van Uijtwijk en Waarthuijzen voor Zijme van der Wiel.

 

5.

1742 den 23 januari acte van idemniteit van Almkerk, Grietije van Dijk,Zijke Blom en haar kind genaamt Grietije.

 

6.

1742 .den 9 februari is er een acte van borgtocht gekomen van Dussen Muijlwijk,waar door den armen van Almkerk bevrijdt werd,ingevalle Dirk Kamp tot armoede quaamen te vervallen.

 

7.

1742  den 19 maart acten van idemniteit van de stede Nieupoort,aangaande het nagelate kind van Cornelia Blom genaamt Geertije Blom.

 

8.

1742  den 17 april acte van de kerkenraad van Alblasserdam, voor Arie van Wijen en zijn dochter Cornelia van Wijen.

 

9.

1742  den 25 april acte van Almkerk voor Aaltije Kuijnderse Schouten.

 

10.

1742  den 20 november acte van borgtocht van Gravemoer ten behoeve en ten bevrijdinge van Adriana Vermeulen huijsvrouw van Willem de Geus.

 

11.

1742  den 30 december acte van borgtocht van Almkerk voor Louwerens Smeuker en Dirgije Sagt met hunne 5 kinderen genaamt Hendrik 7 jaar,Maria 6 jaar,Arend 5 jaar,Zijke 3 jaar en Neeltije ½ jaar.

 

12.

1743  den 26 januari acten indemniteit van Dussen Munsterkerk voor Anneke Schrijvers getrout met Cornelis de Kuijf geven acte voor haar en den helft van de kinderen die zij bij den andere verweke.

 

13.

1743  den 24 maart acten van borgtocht van Nimansdorp voor Neeltije Roos.

 

14.

1743  den 28 april acten van borgtocht van Sleeuwijk voor Jozija voor den Dagh.

 

15.

1743  den 28 april acten van idemniteit van Veen en dat voor Geertruij Schouten.

 

16,

1743  den 30 april acten van Almkerk en Emmikhoven ten behoeve van Peter Kuijnderze Biesheuvel.

 

17.

1743  den 2 meij acte van ideniteit van Dussen voor Gerrit van der Pijl met zijn huijsvrouw Alida Vermijs en vijf kinderen.

 

18.

1743  den 3 meij acten van borgtocht van Sleeuwijk voor Cornelis Bras.

 

19.

1743  den 27 meij acte van idemniteit van Rijswijk voor Lijsbet Bouman.

 

20.

1743  den 9 junij acte van bevrijdinge en allementati van Almkerk voor Fijke van Ouwerik.

 

21.

1743  den 28 julij acten van den kerkenraad van Herwijnen voor Zofia van Vlierden weduwe van Adrianus Versteeg en Jan Versteeg en Bastina Versteeg.

 

22.

1744  den 17 februari acte van idemniteit van Sleeuwijk voor Neeltije de Looij.

 

23.

1744  den 1 april acte van idemniteit gegeven door schout en scheepenen van Rosendaal en dat voor Tanna van den Burgt.

 

24.

1744  den 17 april acten van idemniteit van Horsse van predicant kerkmeesteren voor Aalbarta de Valck.

 

25.

1744  den 20 junij van de diaconie van Almkerk en Emmikhoven voor Anneke Groenewege.

 

26.

1744  den 21 augustus voor den persoon Willem Cornelisse Hollanders acten van ideniteit beloven schout en geregten van Babiloenbrok hem te idemnieeren en bevrijden.

 

27.

1744  den 18 october onder de Graaf van Lijnden voor Tomas Janse Kijnemans van Nederhemert werde geen actens zoo daarvan geschrevenen werd uijtgegeven.

 

28.

1744  den 30 october acten van idemniteit voor Barent Hovestad, van Sliedrecht.

 

29.

1745  den 14 julij acte van idemniteit van Almkerk en Emmikhoven voor Johanna Pieterse van Heukelum en haar kind Gijsbert genaamd.

 

30.

1745  den 16 september acten van idemniteit van Gorinchem op Hardinxvelt nu hier voor Maggeltje van Willens oudt 28 jaare.

 

31.

1745  den 28 october acten van idemniteit van Beest,gegeven voor Arnoldus en Dirge Piet.

 

32.

1745  den 21 november acte van borgtocht van Hardinxvelt voor, Eijmert Vermeijs.

 

dese voorenstaande actens van borgtogt of indemnieen en bevrijden en zijn tweeendertige actens beginde met de jaare 1741 en expineeren met den jaare 1745.vermits nog een vooraf van den jaare 1724.

en een van den jaare 1733.

zijnde het eerste bossije.

 

33.

1747 den 5 maart een brief aan den regerende diaken Kalvers, of administreedende Jacobus Calvers.

 

34.

1747  den 10 maart acte van idemniteit van Almkerk en Emmikhoven,dat zoo de twee kinderen van Pieter de Man en Aaltje van Helden genaamt Jeneke en Bastiaantje het eerste

3 jaar en het tweede ½ jaar,tot armoede quamen te vallen uijt haare kas zullen alimenteeren.

 

35.

1747  den 10 maart een brief aan de Heer van Helden predicant en diaconie te zame ondertijkend.

 

36.

1747  den 19 maart acte van idemniteit van Almkerk en Emmikho­ven voor Cornelis van Leeuwen,Geertruij Pieterse van Schagen en kind en Grietije van Leeuwen.

 

37.

1747  den 22 maart acte van idemniteit van Hardinxvelt voor Cornelis van der Wiel en Heijltje Slange.

 

38.

1747 den 6 april acte van Dussen Munsterkerk voor Arien de Graaf en zijn huijsvrouw Henderia van Meerlo. dese laatste acte te mij gehaalt.

 

39.

1747  den 2 meij een acte voor Aaltije van Helden huijsvrouw van Pieter de Man.

 

40.

1747  den 20 november een acte gegeven van Oubijerland voor Adrianus van Bockelen en zijne drie kinderen Jacob oud 4 jaaren Teuntije 7 jaaren en Libertus gaande in het derde jaar.

 

41.

1748 den 1 februari acte van Almkerk gegeven voor Peeter Ritmeester en zijne vijf kinderen genaamt Eltije,Arijaantije, Gerrit,Marselis en Neeltije Ritmeester.

 

42.

1748  den 15 september acte gegeven van Almkerk voor Jan Nieuwenkuijk en zijne twee kinderen genaamt Cornelis oud 9 jaren en Pieter oud 6 jaren.

 

43.

1748  den 22 september acte van Almkerk gegeven voor Lammertje van Daalen.

 

44.

1749  den 20 januari acte van Almkerk gegeven voor Grietije Klinkpenning.

 

45.

1749  den 8 junij acte van Sleeuwijk gegeven voor Wouterke van Wageningen.

 

 

46.

1749  den 24 november acte van borgtogt van Drimmelen voor Elizabet Haagers vrouwe van Willem Hoboken.

 

47.

1750  den 26 januari acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Johanna van der Stelt weduwe van Johanus Hilken met haar zes kinderen,Antonie oudt 14 jaar,Jacob oudt 12 jaar,Willem oudt 9 jaar,Maaijke oudt 7 jaar,Coenraat oudt, 4 jaar,Cornelis oud 2 jaar.

 

48.

1750  den 17 februari acte van borgtogt van Gorinchem voor Hendrik van der Mast.

 

49.

1750  den 30 maart acte van borgtogt van Sleeuwijk voor Okker de Looij.

 

50.

1751  den 3 april acte van borgtogt van Babiloniënbroek en Hil voor Dingena Vos huijsvrouw van Jan Backers.

 

51.

1751  den 12 april acte van Alblasserdam voor Cornelia van Wijen,bij Arien van Wijen.

 

van 47 tot 51 ingeslooten en dus wederom 5 jaare en van den jaare 46 geen acte gevonden.

en is het tweede bosije.

 

52.

1751  den 16 april acte van Almkerk en Emmikhoven voor Gerrit van der Stelt,en Lijsbet van Drongelen met drie kinderen Marcelis oudt 5 jaar,Willem oudt 2 jaar,Antonie 1 jaar.

 

53.

1751  den 22 meij acte van borgtogt gegeven van Raamsdonk voor Adriana van Dongen.

 

54.

1751  den 14 september acte van idemniteit van Arkel voor Maria Anna Muijlwijk.

 

55.

1751  den 20 december acte van borgtogt van Uijtwijk en Waarthuijzen voor Neijsije de Waart.

 

56.

1752  den 24 januari acte van borgtogt van Sleeuwijk voor Jannigije van Crugten.

 

57.

1752  den 26 januari acten van Almkerk en Emmikhoven voor Arien Robbemond en Rokuske van Wensen.

 

58.

1752  den 20 meij acten van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Dingena van der Stelt.

 

59.

1752  den 26 augustus acte van de diaconie van Almkerk en Emmikhoven voor Neeltije voor Dag huijsvrouw van Wouter Kieboom.

 

60.

1753  den 22 februari acte van borgtogt van Schrevelduijn Groot Wasbeek voor Maria goverde van Loon,getrouwt met Willem de Mik.

 

61.

1753  den 23 april acte van Almkerk en Emmikhoven voor Zijke Jooste Smeermans huijsvrouw van Dirk Willemse van Rijswijk en haar twee kinderen genaamt Dirgije oudt 4 jaar en Teuntije oudt 1 ½ jaar.

 

62.

1753 den 26 november acte van borgtogt van scheepene der     vrijheijd Oosterhoudt voor Johanna Abrahams van Bragt getrouwt met Cornelis Flieracker te Werkendam.

 

63.

1753  den 24 december van de diaconie van Almkerk en Emmikhoven voor Joost Holster en Adriana van de Koppel.

 

64.

1754  den 17 maart acten van borgtogt van Almkerk en Emmikho­ven voor Jacob van der Wiel en Geertruij van Dijk met haare kinderen,Johannus,Joostije,Corstiaan en Willemeijntije.

 

65.

1754  den 16 november acte van borgtogt van Hardinxvelt voor Maria J.Versloot.

 

66.

1754  den 17 november acte van Almkerk en Emmikhoven voor Arie Guijs en zijn kind Kuijntije oud 7 jaren.

 

67.

1755  den 30 januari acte van borgtogt van Swijndregt voor, Kaatije, Alida en Margarita van Zon.

 

68.

1755  den 1 februari acte van Dalem voor Maria Vosterman dogter van Johannis Vosterman en zijne huijsvrouwe Elizabet den Hollander.

 

69.

1755  den 13 februari acte van borgtogt van Hardinxvelt voor Anneke Kockelis en haar kind genaamd Floor oud 11 jaar.

 

70.

1755  den 3 julij acte van borgtogt door borgemeester van Dordregt voor Pieter van Dongen als meede voor drie kinderen met name Denijs 8 jaar,Josep 6 jaar en Maria 8 maanden. deese acten weder afgegeven naar Amsterdam den 25 april 1791.

 

71.

1755  den 9 augustus acte van Almkerk en Emmikhoven voor Antonie Kuijk en Aagije van Groeningen en haar,twee kinderen Maria oud 3 jaar en Maijke 1 ½ jaar.

 

72.

1755  den 11 november acten van borgtogt voor Geertije Mateewis geboore Terschelling en ook afgegeven van Westerschelling.

 

73.

1756  den 12 meij acte van idemniteit gegeven van Oud Alblas voor Jannigije Pauwelze Kool.

 

74.

1756  den 19 december acte van Almkerk en Emmikhoven voor Geertruij van de Koppel.

 

dese voorgaande zijnde van den jaare 1752 den 1756 ingeslooten en is nu het derde bossije wederom 5 jaaren.

 

75.

1757  den 30 april acte van idemniteit van Gorkom voor Johanna van der Mast oud 80 jaren.

 

76.

1757  den 19 junij acten van borgtogt van Well voor Anneke Vurmers,was geboren te Well.

 

77.

1757  den 1 october acte van borgtogt van Neder Hardinxvelt voor Adriaan Brouwer.

 

78.

1758  den 12 maart acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Jannigije Teulingh.

 

79.

1758  den 20 maart acte van borgtogt van Woudrichem voor Zeeger Vink met zijn kind,dat in de jaare 1735 geboren was.

 

80.

1758  den 5 februari acte van Woudrichem voor Gerrit Pieterse Bos.

 

81.

1758  den 17 februari acte van Gorinchem voor Willem Mosselman oud 30 jaren.

 

82.

1758  den 27 februari acte van Almkerk en Emmikhoven voor Cornelia Gravers.

 

83.

1758  den 27 februari acte van Rijswijk voor Huijbert Craaijoog.terug gegeven anno 1802 wedergekregen 1802 weder overgegeven naar Almkerk anno 1803.

 

84.

1758  den 21 meij acte van borgtogt van Woudrichem voor Grietije de Kuijf huijsvrouw van G.P. Bos.

 

85.

1758  den 5 julij acte van Nieuwaal voor Hilleke van Anrooij.

 

86.

1758  den 20 october acte van idemniteit van Sleeuwijk voor Magdaleentije Bakker.

 

87.

1759  den 17 maart acte van Zuijlichem voor Teuntije van Wijen huijsvrouw van Evert Heijsteck.

88.

1759  den 9 october acte van borgtogt van Woudrichem voor een kind genaamt Helea ruijm 2 jaren vader Cornelis Bras en moeder Jeneke Buijs.

 

89.

1760  den 11 april acte van borgtogt van Schipluijden voor Dirk Wassenbergh.

 

90.

1760  den 15 april acte van borgtogt voor Teuntije van Sprang huijsvrouw van Carel de Koningh.

 

91.

1760  den 7 augustus acte van borgtogt voor Lucas Dominicus Zantels van Bommel. En voor zijn huijsvrouw Lijssabet Breddel en drie kinderen,met naame Micheil, Jenetta en Maria Zantels.

 

92.

1760  den 23 september acte van idemniteit van Gorkom voor Neeltije van den Houten oud 28 jaar.

 

93.

1760  den 27 september acten van borgtogt van Wijk voor Teuntije Bouman.

 

94.

1761  den 24 februar acten van borgtogt van Sleeuwijk voor Antonie van Wageningen

 

95.

1761  den 21 maart acten van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Kommer Blootshooft.

 

96.

1761  den 17 april acte van Sleeuwijk voor Aaltije de Looij.

 

97.

1761  den 21 november acten van Almkerk en Emmikhoven voor Jenneke Buijs en haar kinderen genaamt Arie oud omtrent 13 jaar,Dingena 10 jaar,Teunis 6 jaar.

 

98.

1762  den 16 januari acten van Sleeuwijk voor Leijntije Cornelisse van Wageningen huijsvrouw van Tomas van Driel.

 

99.

1762  den 7 februari acten van Almkerk en Emmikhoven voor de kinderen van Johanna van der Stelt genaamt Antonie 25,Jacob 23,Willem 20,Maijke 18,Coenraat 16 en Cornelis 14 jaare als ook Pleijn van Trigt en zijn kinderen Johana oudt 11,Jan 9, Maria en Adriana oudt 1 jaar.

 

100.

1762 den 27 februari acten van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Hasia van Haften oudt 25 jaren.

 

101.

1762  den 13 maart acte van Hardinxvelt voor Cornelia Ottevanger.

 

102.

1762  den 22 maart voor de kinderen van Gerrit Verbeek acte gegeven van Uitwijk in Sleeuwijk.

 

103.

1762  den 9 meij acte van idemniteit voor Letije Lievaart Teunis Mulders,Pieternella Vos Anna Mulders en Matijes Mulders.

 

104.

1762 den 3 junij acten van borgtogt voor Anneke Kamp getrouwt met Jan Pelt,gegeven van Dussen.

 

105.

1762  den 27 junij acte van borgtogt van Asperen van Jannetije de Bie.

 

106.

1762  den 9 october acte van Almkerk en Emmikhoven, voor Jenneke van Drunen.

 

107.

1762  den 7 december gegeven een acte van Werkendam op Hoog­vliet voor Aert Papendregt.

 

108.

1763  den 22 januari acte van Zuilichem voor Celia Hack.

 

109.

1763 den 23 januari acte van Dussen voor Anna Lagrouw huijsvrouw van Breugel.

 

110.

1763  den 26 februari acten van Almkerk en Emmikhoven voor Karel Keunen.

 

111.

1763  den 14 maart acte van Woudrichem voor kind genaamd Geertruij waar vader is Carel de Koning en moeder Teuntije van Sprang.

 

112.

1763  den 26 februari acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Jan van Brugel,den 11 junij 1763.

 

113.

1763  den 16 junij acte van Veen voor Johanna Spiering.

 

114.

1763  den 7 julij acte van Dussen Munsterkerk voor Adriaan Biesheuvel.

 

115.

1764  den 12 februari acten van Meteren voor Gerrit van Meteren.

 

116.

1764  den 4 maart acte van Almkerk en Emmikhoven voor Clara Brouwers en haar kind Pieter van Dijk.

 

117.

1764 den 9 augustus van Sleeuwijk, voor Hendren Verbeek

een acte van borgtogt.

 

118.

1764  den 24 augustus acte van idemniteit van Naaldwijk voor Alida Pieterse Vellecoop.

 

119.

1764  den 22 september acte van Kralingen voor Jan Leenderse Buutter.

 

120.

1762  den 2 december acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Pieternella Verschoor huijsvrouw van Coenraat van der Stelt met haare kinderen Antonie 23, Koen 18, Maria 14, Arie 11 en Pieter 9 jaaren.

 

121.

1764  den 3 december acte van Nieuwaal en borgtogt voor Ariaantije van Wijk, dogter van Cornelis en Barreba van Wijk, gedoopt den 5 februari 1741.

 

122.

1764  den 9 december acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Helena Johanna Ceunen.

 

123.

1764  den 10 december acte van Giessendam voor Lena Ponse Jongschaar getrouwt met Arie Heijmans.

 

124.

1765  den 27 februari acte van borgtogt van Vlaardingen voor Leendert Butter.

 

125.

1765  den 4 meij acte van idemniteit van de stad Gouda voor Pieternella den Vriend.

 

126.

1765  den 17 meij acte van Sliedrecht gegeven voor Johannus de Leeuw oud 32 jaar.

 

127.

1765  den 31 meij acte van borgtogt van Dussen Munsterkerk voor Teodora Lagrouw.

 

128.

1765  den 2 november acte van borgtogt van Hardinxvelt voor Hendrik Koelewijn.

 

129.

1765  den 6 november acte van borgtogt van Schrevelduijn Cappel voor Willem van der Leij en zijne drie kinderen.

 

130.

1766  den 9 april acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Cornelia Holster.

 

131.

1766  den 14 april acte van borgtogt van Woudrichem voor Elizabet Vinck getrouwt met Arie de Klerk.

 

132.

1766  den 28 april acte van idemniteit van de stad Reenen voor Geurtije van den Oosterkamp en haar drie kinderen met name Dirk, Roelof, Hendrik Kooijm. teruggegeven 1804.

 

133.

1766  den 1 julij acte van borgtogt van Dordrecht voor Pieternella van Beugum huijsvrouw van Willem van Wijk. teruggegeven 1789.

 

134.

1766  den 25 julij acten van Maaslandsluijs voor Pieternella Roomer oud 20 jaren Jannetije Roomer oud 16 jaren.

 

135.

1766  den 28 julij acten van Almkerk en Emmikhoven voor Maaijke Vink, Antonie van Wageningen en zijn vrouw Adriaantije en haar kinderen met name Antonie oud 5 jaar,Dirk oud 2 jaar, Geertruij ½ jaar.

 

136.

1766  den 15 september acte van borgtogt van den Fijnaart voor Cornelia van Prooijen.

 

137.

1766  den 26 october actum van borgtogt voor Willem van Wijk zoon van Jan van Wijk en Jannigije Musijes,gegeven uijt Veenendaal. teruggegeven 1789.

 

138.

1766  den 2 november acte van Almkerk voor Adrianus van Wijk oud 2 ½ jaar,Willem van Wijk ½ jaar. teruggegeven 1789.

 

dese voor beschreven actens zijnde van 62 tot het jaar 1766 ingeslooten is het 5 bosije en bedraagt 5 jaaren.

 

139.

1767  den 11 april acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven van Lijsbet van Maastrigt.

 

140.

1768  den 12 februari acte van borgtogt van Heukelum voor Joost Kuijk.

 

141.

1768 den 20 februari acte van borgtogt van het dorp Dinteloord  en heerlijkheid Prinzenland voor Elizabet Johanna van Saarloos huijsvrouw van Willem Kieboom.

 

142.

1768 den 20 februari acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Lijsbet Heijkoop en kind getrouwt met Huijbert Ritmeester.

 

143.

1768  den 22 maart acte van borgtogt van Gorkom voor Adrianus de Gram oud 22 jaar.

 

144.

1768  den 22 april acte van borgtogt van het Oudorp voor Bernardus en Cornelia Buurman.

 

145.

1768  den 2 julij acte van idemniteit van Almkerk en Emmikhoven voor Geertruij van Andel met haar 5 kinderen genaamt Maaijke oud 11 jaar, Teuntije 10 jaar, Pieternella 6 jaar, Gerrit 4 jaar, Huijbert 1 ½ jaar en was huijsvrouw van Huijbert Craaijoog.

 

146.

1768 den 4 julij acte van borgtogt van Sleeuwijk voor Bastiaantije de Ruijter.

 

147.

1768 den 20 julij acte van borgtogt van fortresse Hellevoetsluijs voor Adriana Kaptijn.

overgegeven aan Joris van Brieving 25 september 1783.

 

148.

1768  den 24 augustus acte van borgtogt van Bommel voor Lucas Domminicus Zantels. deze is in 1789 naar Gorinchem vertrokken en in 1791 weer terug gekomen.

 

149.

1768  den 12 november acte van idemniteit voor Evert Heijstek en vier kinderen genaamt Lodewijk omtrent 7 jaar,Willem 5 jaar,Adriaan 3 jaaren Jenneke 1 jaar.

 

150.

1768  den 19 december acte van borgtogt van Strijen voor Geertruij de Fonkert.

 

151.

1769  den 12 april acte van idemniteit van Kedigem voor Poulus van Ek.

 

152.

1769  den 27 april acte van 't Oudedorp voor Willem Buurman.

 

153.

1770  den 13 januari acte van Almkerk en Emmikhoven voor Leena Donkersloot met haare dogter Elisabet van Maastigt oud 10 jaaren en Jenneke van Maastrigt en Johannus van Reestregt en Jacob van Maastrigt zijnde de drie laatste kinderen van Cornelis van Reestigt.(Maastrigt-Reestrigt)

 

154.

1770  den 12 junij acte van Zuilichem voor Cornelia Vernooij.

 

155.

1770  den 14 augustus acte van Dummelen voor Elizabet van Dummelen,weder afgegeven naar Sprang 20 april 1798.

 

156.

1770  den 22 december acte van Waalwijk voor Wouter Millenaars.

 

157.

1770  den 4 september acte van idemniteit van Gorinchem voor Steijntje Erkelens.

158.

1770  den 26 november acte van borgtogt van de stad s'bochs,voor Abram Alleman.

 

159.

1770  den 14 december acte van idemniteit van Nederheemert voor Adriana Heijmans.

 

160.

1770  den 31 december acte van idemniteit van Nederhardinxvelt voor Marigije Bastiaanze de Heik en haar kind genaamd Jan oud 3/4 jaar.

 

161.

1771  den 14 maart acte van idemniteit van Hardinxvelt voor Arieaantije Jochemze van den Boudt.

 

162.

1771 den 7 augustus acte van borgtogt van Uijtwijk voor Cornelis van der Wiel.

 

163.

1771  den 18 augustus acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Teunis Oldenburg en het kind van zijn zuster.

 

164.

1771  den 18 augustus acte van Almkerk en Emmikhoven voor Klaas de Greef en Maria van Wijngaarden en kind oud 10 jaar.

 

dese vorenstaande actes zijn met den jaare 1767 begonnen en geexpireest met den 1771 ingeslooten zijnde 5 jaaren en dus het sesde bosijen.

 

165.

1772  den 7 januari acte van borgtogt van Hardinxvelt voor Poulus van Baasbank.

 

166.

1772  den 2 februari acten van idemniteit van Almkerk en Emmikhoven voor Teunis Walraven en zijne drie kinderen met name Johanna 6,Huijbert 5 en Anneken 3 jaren.

copie hiervan gegeven voor Johanna 1 februari 1796.

 

167.

1772  den 12 maart acte van Woudrichem voor Carel Koningh.

 

168.

1772  den 13 februari acte van borgtogt van Giesen voor Johanna van Rijs.

 

169.

1772  den 17 februari acte van idemni­teit van Dussen Munsterkerk voor Govert Govertse van Dijk den jongen.

170.

1772  den 21 februari acte van idemniteit van Vuuren en Daalem voor Arie Heijmans.

 

171.

1772  den 11 maart acte van idemniteit van Dussen voor Jenneke Koekoek huijsvrouw van Teunis Walraven.

 

172.

1772  den 30 augustus acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Neeltije den Hollander.

 

173.

1772  den 6 september acte van Dussen voor Grietije van Crimpe huijsvrouw van Cornelis van IJseldijk. wedergegeven na Vuuren 4 augustus 179?.

 

174.

1772  den 13 september acte van Almkerk en Emmikhoven voor Huijbertje van IJzeldijk.

 

175.

1772  den 16 september acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Maijke Mulders.

 

176.

1772  den 1 october acte van borgtogt van Cornelis Versteegh en voor zijn vrouw Cornelia Maria Coercamp.

 

177.

1772  den 2 october acten van borgtogt gegeven door den drossaart borgemeester en scheepen van Heusden voor Gerrit de Hart om de inwooninge in de stad Heusden te accor­deeren.

 

178.

1772 den 8 october acte Jurien Schaar getrouwt met Anna de Weert.

 

179.

1772  den 22 october acte van borgtogt van Rotterdam voor Arie Koelewijn oud 5 jaren kind van Hendrik Koelewijn.

 

180.

1772 den 6 november acte van idemniteit van Teunis en  Maria van Haalst gegeven van Goudswaard den Korndijk.

 

181.

1773  den 19 januari acte van borgtogt van Woudrichem voor Johannis Koning.

 

182.

1773  den 24 junij acte van idemniteit van s-Gravemoer voor Jochim Konings.

 

183.

1773  den 13 februari acte van idemniteit van Dussen Muijlkerk voor Clasina de Kijzer huijsvrouw van Jacob Hijmans.

 

184.

1773  den 6 augustus acte van idemniteit van Almkerk voor Janna Groenevelt.

 

185.

1773  den 11 augustus acte van borgtogt van Goudriaan ten behoeven van Johannus de Koek.

 

186.

1773  den 19 october acte van idemniteit van Alblas voor Antonie Vos,en Geertruij Vos.

wedergegeven naar Sleeuwijk den 5 maart 1805.

 

187.

1775  den 2 februari acte van borgtogt van de stad Dordrecht voor Johannus de Klerk.

188.

1775  den 27 februari acte van Almkerk en Emmikhoven voor Johanna Euwijk.

 

189.

1775  den 21 maart acte van borgtogt van Veen voor Daamke Schouten.

 

190.

1775  den 25 maart acte van Sleeuwijk voor Cornelia Koekoek weduwe Pieter de Ruijter.

 

191.

1775  den 26 maart acte van idemniteit van Swijndregt voor Johanna van Kleef.

 

192.

1775  den 30 april acte van idemniteit van Hardinxvelt voor Jochem Klop.

 

193.

1775  den 28 april acte van borgtogt van Dongen voor Wouter Cornelisse Vermeulen.

 

194.

1775  den 26 meij acte van idemniteit van Drongelen voor Marselis de Pender,copie hieruit gegeven.

 

195.

1775  den 30 meij acte van idemniteit van den stad Dordrecht voor Bastiaan de Klerk.

 

196.

1775  den 4 augustus acte van borgtogt van Op en Neder-Andel,voor Metije Naijen.

 

197.

1775  den 31 october acten van idemniteit van den Oudenbosch voor Anna Schep huijsvrouw van Abel Vooren Camp.

 

198.

1775  den 12 december acte van Almkerk en Emmikhoven voor Jan Janze Ouwerkerk of dezels suster Dingije Janse Ouwerkerk of dezelfs kind Elizabet oud 12 jaar. teruggegeven 1803.

 

199.

1776  den 24 maart acte van borgtogt van Sleeuwijk voor Wouter en Hendrik Kuijk.

 

200.

1776  den 16 april acte van idemniteit van de stad Gorinchem voor Jan Blijenburgh oud 37 jaaren.

 

201.

1776  den 24 april acte van borgtogt van den ijlande Rozenburg voor Dingena Schuit.

 

202.

1776  den 3 junij acte van Loevesteijn voor Alida Lowen, Willemijna Elizabet Hijmans.

 

203.

1776 den 6 julij acte van Makkum voor Piertije Pieters.

 

204.

1776  den 10 julij acte van Almkerk en Emmikhoven voor Adriaantije van Zintruijen.

 

205.

1776  den 18 augustus acte van Almkerk en Emmikhoven voor Cornelia van der Stelt.

 

206.

1776  den 4 september acte van idemniteit van s'Haage voor Christoffel Sour.

 

207.

1776  den 26 october acte van borgtogt van Dussen Munsterkerk voor Cornelia van Burgel.

 

208.

1776  den 31 october acte van idemniteit van Dussen-Munsterkerk voor Willem Stam.

 

dezen bovenstaande actens zijn van den jaare 1772 tot jaare 1776 ingeslooten zijnde het zevende bosije van wederom vijf jaaren.

 

209.

1777  den 10 maart acte van borgtogt van Loon voor Willem Grootswagen,en zoon Adriaan. dese wederom gegeven den 26 october 1779.

 

210.

1777  den 17 maart acte van Streefkerk voor Johacim Piet.

 

211.

1777  den 25 april acte van Dussen Munsterkerk voor Anneke Neukuijk.

 

212.

1777  den 12 meij acten van Streefkerk voor Dirk Piet.teruggegeven den 18 maart 1806.

 

213.

1777  den 31 meij acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Zijke Ouwerkerk met drie kinderen.den februari 1784 van Zijke Ouwerkerk teruggegeven met de kinderen.

 

214.

1777  den 10 junij acte van borgtogt van Poederoijen voor Dirgije Hollander.

 

215.

1777  den 25 julij acte van Almkerk en Emmikhoven voor Adriaan van der Vin, Neeltije Smeukers en drie kinderen.

 

216.

1777  den 15 augustus acte van idemniteit van ’s-Gravemoer voor Jan Aalbertse Blom.

 

217.

1777  den 9 september acten van borgtogt van Venloon voor Engelina Grootswagen. dese wederom gegeven den 26 october 1779.

 

218.

1777  den 23 october acte van borgtogt van Almkerk en Emmikhoven voor Jan van Heukelum,en Zijke van Trigt met haare vijf kinderen.

 

219.

1777  den november acte van borgtogt van Odenkerchen voor Paulus Slooten.

 

220.

1778  den 7 februari acte van Rijswijk en Waarthuijsen voor Dirk Spoerenburgh.

 

221.

1778  den 22 februari acte van borgtogt van Sleeuwijk voor Maria Ottevanger teruggegeven den 17 junij 1787.

 

222.

1778  den 24 februari acte van borgtogt van Gorichem voor Johannus van Baasbank oud circa 5 jaaren.

 

223.

1777 den 22 meij acte van idemniteit van Hardinxvelt voor Maaijke Vaarwater.

 

224.

1778 den 21 junij acte van borgtogt van Zuijlichem voor Adriaantije Vernooij. teruggegeven naar Rozenburg.

 

225.

1778 den 23 junij acte van borgtogt van Ameijden voor Jan de Kruijk.

 

226.

1778  den 20 julij acte van Almkerk en Emmikhoven voor Jenneke van Zintruijen. teruggegeven anno 1798 naar Hardinxvelt.

 

227.

1778  den 23 september een bovenlantze acte

 

228.

1778  den 31 augustus acten van borgtogt van Sleeuwijk voor Maijke van der Stelt.

 

229.

1778  den 3 september acte van Sleeuwijk voor Plonia van den Boogaart.

 

230.

1778  den 21 september acten van idemniteit van s'Haage voor Antoenij Zegelaar.

 

231.

1778  den 28 october acte van 's-Gravemoer voor Maria van der Dussen.

 

232.

1778  den 6 november is de acten van borgtogt van Maria van der Dussen in ordre gegeven.

 

233.

1778  den 24 december acte van borgtogt van Huijsduijnen en de Helder.dese acte verbind voor zes jaaren. teruggegeven.

 

234.

1778  den 25 december acte van idemniteit van Hardinxvelt voor Rokus van der Pijl.

 

235.

1779  den 4 januari acte van borgtogt van Hardinxvelt voor Lijntije Cornelisse Klop. teruggegeven november 1793.

 

236.

1779  den 21 april acten van borgtogt van Venloon voor Adrianus Grootswagen en desselfs huijsvrouw en kind Cornelis.

 

237.

1779 den 3 meij acte van borgtogt van Leijden voor Hendrik Barnaar oud 34 jaar.

 

237. (telfout van de opschrijver.).

1779 den 15 junij acte van idemniteit van Almkerk en Emmikhoven voor Bastiaan Arijse van der Stelt en zijn zoontje Arie.

 

238.

1779  den 2 julij acte van Rijswijk voor Heeltje van der Wal.

 

239.

1779  den 3 september een schriftelijke belofte waar in vervat is dat Jacob Hijman aanneemt een acte op de eerste aanmaninge in november 1779 te besorgen.

 

240.

1779  den 19 november acten van idemniteit voor Adriaantje Groenevelt van Almkerk en Emmikhoven.

 

241.

1780  den 1 februari acten van borgtogt voor Jan van der Vlies van Nederhardinxvelt.

 

242.

1780  den 2 november acte idemniteit voor het zoontje van Leendert van Veen en Leena Meukelis oud omtrent 9 jaren. gegeven uit s'Gravendeel den 4 meij 1778.

 

243.

1780  den 2 november acte van borgtogt voor Leena Meukelis huijsvrouw van Leendert Giele Veen,uitgegeven van Giessendam.

 

244.

1780  den 2 november acte van borgtogt voor Leendert Giele Veen van Giessen Oudekerk.

 

1780.

den 8 december acten van borgtogt voor het kind van Johannus Brouwer genaamt Huijbert zijnde een acten van Giessendam of Nederhardinxvelt.

 

1781.

den 29 maart het kint van Johannus Brouwer vertrokken naar Sliedrecht.

 

1781.

dem 10 februari acten ban borgtogt van Rotterdam voor den heer Albartus Coexmans weder teruggegeven den 24 october 1783.

 

1781.

den 20 maart acten van idemniteit van Sappemeer voor Abel Herms voor 8 jaaren.

 

1781.

den 20 september een acte van idemniteit van Zirkzee voor twee kinderen van Arie de Jong en Hendrika Verschuur echtelieden met name Leendert oud drie jaaren en Cornelis oud een jaar. weder terug gegeven den 31 januari 1784.

 

1781.

den 5 november acte van idemniteit van de heerlijkheden de Hooge en Lage Zwaluwe voor Abraham Polak en 2 kinderen Jan en Cornelia Polak.

 

1781.

den 20 november acte van idemniteit van Wijk voor Antoni Vos.

 

1782.

den 4 april acte van idemniteit van Nederhardinxvelt voor Johannes Brouwer en zijn kind genaamd Huijbert. weder teruggegeven den 26 april 1783. 

 

1782.

den 4 april acte van idemniteit van s'-Grevelduijn Cappel voor Johannes Kuijsten. weder teruggegeven den 26 april 1783.

 

1782.

den 4 april een uijtgegeven acte voor Jannechje van Driel terug ontvangen.

 

1782.

den 22 april acte van idemniteit van Almkerk voor Johannes Sulkers oud twee en Betje Sulkers oud een jaar.

 

1782.

den 27 meij acte van idemniteit van Rotterdam voor het kind van Joost van de Bol en Maria van den Andel egtelieden met de naam Teuntje oud 5 maanden. afgegeven den 22 augustus anno 1788.

 

1782.

den 27 meij acten van idemniteit van Haarlem voor Maria van den Andel. afgegeven den 22 augustus 1788.

 

1782.

den 4 september acten van idemniteit voor Neeltje Reling van Almkerk en Emmikhoven.

 

1783.

den 18 februari acte van idemniteit van Op en Neder Andel voor Maria Roza, zijnde de huijsvrouw van Antoni Kieboom.

 

1783.

den 23 maart acte van idemniteit voor Cornelis van Aalst en zijn twee kinderen weder terug ontvangen  met namen Andries van Aalst en Pieternella van Aalst.

 

1783.

den 23 maart ontvangen acte van idemniteit voor Gerrit van Aalst, van Alblasserdam.

 

1783.

den 25 april acte van idemniteit terug ontvangen van Rotterdam van Arie Kindermans en zijn zoontie Tomas Kindermans.

 

1783.

den 4 april acte van borgtogt ontvangen van Rotterdam voor Teuntie Kindermans oud omtrent twee jaren.

 

1783.

den 25 april acte van borgtogt ontvangen van Hendrikje van der Wiel, van Lexmond.

 

1783.

den 5 meij acte van idemniteit voor Maria Dubbelt van Almkerk en Emmikhoven.

 

1783.

den 30 september ontfangen acte van borgtogt voor Anthonij voor den Dagh,van Sleeuwijk.

 

1784.

den 15 februari een acte van borgtogt ontfangen van Almkerk voor Johanna en Otto walraven.

 

den zelve dito een acte van borgtogt ontvangen van Strien voor Huijg Willemse Walraven.

 

1784.

den 18 meij de verleende actens van Jan de Kijzer en vrouw met vier kinderen na Arnhem terug ontfangen, en met datzelfde huijsgezin als doen medegekomen nog twee kinderen geboortig van Arnhem dewelke na aanmanige geen acte hebben kunnen bezor­gen vermits Arnhem in deze niet geeft of neemt dit tot memorij.

 

1784.

den 23 julij een acte van borgtogt ontfangen van Almkerk van IJsbrand van Drunen en Adriana van der Stelt zijn huijsvrouw beneffens een kind genaamd Aagije oud circa drie jaaren.

 

1784.

den december een acte van borgtogt onfangen van Amerentia Schouten huijsvrouw van Bastiaan den de Jong van Raamsdonk.

 

1784.

den 28 december een acte van borgtogt onfangen van Drieske van der Stelt, van den kerkeraad van Almkerk.

 

den selfe dito een acte van borgtogt onfangen van Gerrit de Kok met zijn vier kinderen genaamt Cornelis, Johanna, Dirk en Willemke de Kok van den kerkeraad van Uijtwijk.

 

1785.

den 21 januari een acte van borgtogt van Ariaantie Huijbertsen Scheurwater huijsvrouw van Willem den Haan van Woudrichem.

 

1785.

den 12 julij actens van borgtogt ontvangen van Hendrik Bouwman en Teuntie van Andel en zijne kinderen laatst gekomen van Wijk. teruggegeven.

 

1785.

den 29 december ontfangen een acte van borgtogt van Maaijke Jansdr. Reeling van Almkerk en Emmikhoven huijsvrouw van Commer Kaper.

 

1786.

den 28 januari ontfangen acte van borgtogt van Kundertje Brouwer en haar kind genaamd Hijltje gekomen van Hardinxvelt.

 

1786.

den 30 october acte van borgtogt ontfangen van Gijsbert van der Wiel laatst gewoond te Sleeuwijk.

 

1786.

dito 1 acte van borgtogt van Geertruij van Vugt, laatst gekomen van Sleeuwijk.

 

1786.

december ontfangen 4 actens van idemniteit van Jan Visser en vrouw en kinderen gekomen van Rotterdam.

 

1787.

den 7 januari acte van borgtogt onfangen van Teuntije Verboom gekomen van Almkerk huijsvrouw van Jurrie Schaar.

 

1787.

den 31 januari acte van borgtogt ontvangen van Tomas van Buuren gekomen van Heukelem.

 

1787.

den selve dato acte van borgtogt onfangen van Jakomijna Bok huijsvrouw van Tomas van Buuren gekomen van Eete.

 

1787.

den 3 maart een acte van borgtogt ontvangen van Johanna van Andel gekomen van Op en Neder Andel huijsvouw van Dammis Ritmeester.

 

1787.

den 12 maart acten van borgtogt onfangen van Bastiaan Ouwer­kerk gekomen van Sleeuwijk.

 

1787.

den selve dito van des selvs huijsvrouw acte onfangen Cornelia van Andel gekomen van Uitwijk en Waardhuijsen.

 

1787.

den 5 dito acte van borgtogt ontvangen van Dirkijen van den Bout huijsvrouw van Dirk van Emikhoven, gekomen van Hardinxvelt. terugegeven naar Hardinxvelt 17 september 1795.

 

1787.

den 15 maart acte van borgtogt onfangen van Neeltie van Hoogendonk en haar kind Wouteriena genaamd, gekomen van Hardinxvelt. doch teruggegeven naar Sliedrecht den 28 september 1790.

 

1787.

den 21 maart acte van borgtogt ontfangen van Cornelia Boedelhouder huijsvrouw van Cornelis van Driel, gekomen van Hardinxvelt.

 

1787.

den 10 april acte van borgtogt ontfangen van Bastiaantie de Koning en haare twee kinderen genaamd Jenneke oud 16 jaar en Hilleke oud 14 jaar, gekomen van Almkerk.

 

1787.

den 12 april acte van borgtogt onfangen van Eliesabet Pruijsen en haare 6 kinderen genaamd Megeliena oud 18 jaar, Pieternela oud 12 jaar, Aaltie en Teuntie oud 7 jaar, Pieter oud 4 jaar en Leena oud 6 maanden.

 

1787.

den 12 april verleende acten van Pieter de Man Pieterszn naar Almkerk terug ontfangen. teruggegeven 1796.

 

1787.

10 meij acten van borgtogt ontfangen van Maria van der Maas en desselfs huijsvrouw van ...ienst en desselfs kinderen oud circa 61 jaar en Cornelis van Geloven oud circa(28)jaar en Cornelia van Geloven out 2 jaar en Cornelis van Geloven oud 1 jaar.

 

1787.

den 10 meij acte van borgtogt ontfangen van Rotterdam van Johanna van Oord,geschreven 1770.

 

1787.

den 12 meij acte van borgtogt ontfangen van Johanna Bosman huijsvrouw van Cornelis Sulkers van Herpt en Bern.

 

1787.

den 5 julij acte van idemniteit ontvangen van het kind van Willem den Bunik en Geriegie van der Sluijs genaamd Johana Pieternella den Bunik oud 16 weken gekomen van Dordrecht.

 

1787.

den 15 september actens ontfangen van Pieter de Looij en des selvs huijsvrouw Lijntie de Heer en des selvs kinderen Pieternella en Margrieta en Geertruij en Klasiena de Looij laatst gekomen van Sint Andries. terug gegeven na Ouwerkerk 1793.

 

1788.

den 3 meij acte van idemniteit ontfangen van Teunis van der Vlies zoon van Adriaan van der Vlies, woonende te Werkendam gekomen van Hardinxvelt.

 

1788.

den 20 september acte van idemniteit ontfangen van Cornelis van der Es, gebooren te Papendrecht,maar tot ons overkomen van Gorinchem.

 

1788.

den 20 september acte van idemniteit van Maria Agatha van der Es oud 6 jaar, en Cornelis van de Es oud 1½ jaar, insgelijks overgekomen van Gorinchem.

 

1788.

den 20 september copie acte van Rotterdam ontvangen voor Cornelis Ceelen oud omtrent 29 jaren en Geertruij Ceelen oud omtrent 25 jaren, beiden tot ons overgekomen van Gorinchem.

 

1788.

den 20 september acte van idemniteit ontvangen van Geertrui Piek dogter van Dirk Piek en Gerrigje van kern, gedoopt te Beest den 5 november 1716, vandaar tot ons overgekomen.

 

1788.

den 11 november drie actens van idemniteit ontvangen van Anthoni van der Velde, een van Rotterdam voor zijn eigen persoon,een van den Fijnaart voor zijne dogter Helena Pieternella een van Westmaas, voor zijne zoon Willem en voor zijne dogter Maria van der Velde.

 

1789.

den 20 maart een acte van idemniteit ontvangen van Almkerk en Emmikhoven voor Arent Lagrouw en Trijntje Kenniphaas, benevens voor haare vijf kinderen genaamd Seeger oud 11 jaar,Andries oud 9 jaar,Grieta oud 6 jaar,Simon 4 jaar en Arend oud 1 jaar.

 

1789.

den 20 maart een acte van idemniteit ontvangen van Almkerk en Emmikhoven voor Arie Coenen van der Stelt en Pieternella Huibertsdr. Kraaijoog,benevens haar kind Coen Ariesz. van der Stelt.

 

1789.

den 20 maart een acte van idemniteit ontvangen van Almkerk en Emmikhoven voor Jan Arieze van der Stelt en Antonetta Vos.

 

1789.

den 1 junij een acte van idemniteit ontvangen van Almkerk voor Eva van Andel.

 

1789.

den 18 julij een acte van idemniteit ontvangen  van Sleeuwijk voor Willem Corstman.

 

1790.

den 20 meij een acte van idemniteit ontvangen van Almkerk voor Anneke Holleman.

 

1791.

den 28 augustus een acte van idemniteit ontvangen van St Antonijpolder voor Annitje Bastiaansdr. Vlasboom, wedergegeven naar Hitzert 1 meij.

 

1791.

den 28 augustus een acte van idemniteit van Woudrichem ontvangen voor het kind van Carel de Koning en Teuntje van Sprang genaamt Johannes te Woerkum gedoopt den 26 februari 1766. wedergegeven naar den Hitzert 1 meij.

 

1791.

den 11 december een acte van idemniteit ontvangen van Vlissingen voor Wouterina Maria Stam, teruggegeven 1798 naar Rotterdam.

 

1792.

den 14 april een acte van idemniteit ontvangen van Eethen voor Arnoldus Doedijns.

 

1792.

den 14 april een acte van idemniteit ontvangen van Almkerk voor Jannigje van Gorp en haar kind oud 1 jaar.

 

1792.

den 5 december voor Hendrik Spruit van schout en gerechte van Linschoten.

 

1793.

den 27 junij voor Maarten Sijmesz Heijblom,van bailluw en scheepenen der vrije heerlijkheid 's-Gravemoer.

 

1793. een acte ontvangen van Almkerk voor Lodewijk Heijstek. gedateerd 2-8-1791.

 

1793.

een acte ontvangen van de Klundert voor Catharina Cornelisdr. Dik get:22 nov. 1791.

 

1793.

een acte van idemniteit ontvangen van Zierikzee voor 3 kinderen van Grietje de Keijzer weduwe van Janus Kuijper genaamd Maria Kuijper, Klara Kuijper, Anthonia Kuijper. get:9 dec.1793.

 

1794.

een acte ontvangen voor Catrina van Drunen weduwe van Adriaan Kraijo en haar 2 kinderen Bastiaan Kraijo en Anneke Kraijo.get: 4 maart 1749 en 15 januari 1752 vernieuwt van Almkerk.

 

1794.

een acte ontvangen voor Jenneke Spandonk van Almkerk get: 29 aug. 1776.

 

1794.

een acte ontvangen voor de kinderen van Bastiaan Kraaio en Jenneke Spandonk van Sleeuwijk Catrina 17,Gijsbertje 15 jaar, Anna 14 jaar, Anneke 12 jaar, Adriana 8 jaar.get:10 oct. 1794.

 

1794.

een acte door onze diaconie gegeven terug ontvangen voor Augustus Meijer en zijne dogter Clara Meijer.

 

1795.

een acte ontvangen van de diaconie van Giessen voor een kind van Thomas van der Laar met name Kornelis get:26 meij 1768, teruggegeven anno 1801.

 

1795.

een acte ontvangen van de diaconie van Almkerk en Emmikhoven voor Elizabet Ouwerkerk get:28 augustus 1792. teruggegeven 1799.

 

1795.

een acte ontvangen van de diaconie van Arkel voor Frans van Maaswaal get:27 april 1795. teruggegeven 1799.

 

1795.

van Helena van Bruggen buiten de mogelijkheid zijn een acte van idemniteit te produceeren,een declariteit ontvangen waarbij zich verbinden de armen van Werkendam en de Werken, ter ondersteuning van haar persoon,in geval van armoede niet te zullen aanspreken of verplichten. getekend de Werken 12 augustus 1795,deze overleden 180..

 

1795.

een acte ontvangen voor Anna Margaretha de Kok,Maria Catharina de Kok en Hendrik de Kok get:Baarle Nassau 16 december 1746.

 

1795.

een acte ontvangen voor Gijsbert de Hek oud ruim 12 jaren van schout en schepenen van Giessendam get:8 augustus 1795. teruggegeven 3 maart 1817.

 

1795.

een acte van idemniteit door onze diaconie aan Maaijke de Griek gegeven 3 augustus 1781,weder terug ontvangen 17 september 1795.

 

1795.

een acte ontvangen voor Stijntje Kampsteeg van schout en schepenen mitsgaders predikant en kerkeraad van Neder-Hardinxveld get:13 februari 1768,teruggegeven 1799.

 

1795.

een acte ontvangen voor Metje van der Laan van de kerkeraad van Nederhemert get 19 meij 1786. teruggegeven 18 februari 1807.

 

1795.

een acte door onze diaconie gegeven aan Teuntje Baggerman 28 juni 1788 terug ontvangen.

 

1795.

een acte ontvangen voor Marselis van der Laan,van borgemeesteren scheepenen en raden der stad nijmegen get:7 augustus 1782. teruggegeven deeze man overleden zijnde aan de vrouw om daarmede haar voordeel te doen  1807.

 

1795.

een acte ontvangen voor Harmen de Wit van predikant en

kerkeraad van de schippers gemeente te Keulen. get:16 september 1788,teruggegeven 1799.

 

1795.

een acte ontvangen voor Hendrik Deventer van schout en schepenen pred: en kerkeraad van Hardinxveld get:20 oct 1795.

 

1795.

een acte ontvangen voor Chatarina Vogelzang huijsvrouw van Goozen Verdoorn benevens haare 2 kinderen Betje Goozens Verdoorn en Martinus Goozens Verdoorn van schout en schepenen van Ouddorp en Oudelande in den eijlande van Westvoorne get:16 oct 1795.teruggegeven.

 

1795.

een acte ontvangen voor Cornelis Klop zoon van wijlen Jan Klop en Lijsbet Oldemans oud 3 jaaren van schout en schepenen pred: en kerkeraad van Hardinxveld get:8 december 1795.

 

1796.

een acte ontvangen voor Klaas Goudriaan en zijn dochter Maria Johanna Goudriaan van schout en schepenen mitsgaders predikant en kerkenraad van Hardinxveld get:4 januari 1778.

 

1796.

een acte door onze diaconie in den jaare 1774 gegeven aan Eva Pols huijsvrouw van voornoemde Klaas Goudriaan na Hardinxveld of elders terug geontvangen.

 

1796.

acte ontvangen voor drie zoons van voornoemdeKlaas Goudriaan en Eva Pols ,Pieter Goudriaan, Bernardus Adrianus Goudriaan en Diederik Martinus Goudriaan van schout en schepenen van Vreeswijk anders genaamd de Va...

Ten behoeve van Pieter Goudriaan copie naar Dordrecht gegeven.

 

1796.

acte ontvangen voor Adamina van der Hof van bailluws municipaliteit van de Klundert get:14 januari 1796.

 

1796.

van Willem van der Velden geboortig van Rotterdam buijten de mogelijkheid zijnde een acte van idemniteit te produceren, een declariteit ontvangen waarbij hij zich verbind den armen van Werkendam en de Werken, op generleij wijze immer lastig te zullen vallen get:3 augustus 1796.teruggegeven.

 

1796.

een dito ontvangen Pieter Lodewijk Mangenat geboortig in Zwitserland get:30 september 1796.teruggegeven.

 

1796.

een acte ontvangen voor Maaijke Cornelisdr. de Mink van den kerkenraad van Sliedrecht get:4 october 1796.

 

1796.

een acte ontvangen van Dirk van Rijswijk Bzn. van den diaconie van Meeuwen get:26 december 1796.

 

1796.

een acte ontvangen voor Huijbertje Kamp van de diaconie van Almkerk get:15 december 1796.

 

1797.

een acte ontvangen voor Cornelis van de Werken van de diaconie van Almkerk get:21 februari 1797.teruggegeven.

 

1797.

in meij een acte ontvangen voor Catharina Vermeer en Adriana Vermeer van schepenen der dorpe Dinteloord en heerlijkheid Prinsland get:3 october 1778.

 

1797.

een acte ontvangen voor Aaltje van Andel van de diaconie van Rijswijk lande van Altena get:18 april 1797.

 

1797.

een acte ontvangen voor Susanna van der Sluijs huijsvrouw van J:L Magnenat en haar kind Dirk Johannes Magnenat van de municipaliteit Geertruidenberg. get:13 junij 1797. wedergegeven.

 

1797.

een acte ontvangen voor Johannes Hanegraaf van den kerkeraad te Brakel.get:28 augustus 1797.

 

1797.

een acte ontvangen voor Jan Huibertszn. Boers van de municipaliteit van Dongen get:7 junij 1797.

 

1798.

een acte door onze diaconie gegeven aan Aart van Driel en zijne twee kinderen Cornelia en Pieter terug ontvangen op den 19 februari 1798.

 

1798.

den 19 februari een acte ontvangen van Neeltje Hogendonk huijsvrouw van bovengenaamde Aart van Driel en haar kind wouterina,van Hardinxveld get:1 december 1790.

 

1798.

op den zelve dag een acte ontvangen van drie kinderen van bovengenoemde Aart van Driel en Neeltje Hogendonk genaamt Knelia, Ariaantje en Simon,van Sliedrecht get: 20 meij 1797.

 

1798.

een acte door onze diaconie aan Jan Pruissen terug ontvangen den 26 junij 1798. den zelve dag een acte ontvangen van Maaijke Scriba huijsvrouw van genoemde Jan Pruissen en hun kind Huijbert Pruissen van giessen getekend 17 april 1788. op dato een acte voor 2 andere kinderen van Jan Pruissen en Maijke Scriba voornoemd genaamd Maria en Arie,van Almkerk get:6 meij 1794 in den jare 1802 nog een acte voor een kind van deze lieden van Sleeuwijk ontvangen.

 

1798.

een acte ontvangen voor Anna Catharina Prins huijsvrouw van Christiaan de Koning van de municipaliteit van ’s-Gravemoer get:12 september 1798.

 

1798

een acte ontfangen voor Dingena Koenen huijsvrouw van Gerrit Barenzee van de municipaliteit van 's-Gravenmoer get:28-9-1798.

 

1799.

een acte ontvangen voor Seeger Jansz. van Herwijnen van de diaconie van Almkerk en Emmikhoven get:5 februari 1799, terug­gegeven 1800.

 

1799.

een acte ontvangen voor Maria van Gorp weduwe G. van Sitteren en Maaijke van sitteren benevens 3 kinderen van de laatste genaamd Gerrit oud ruim 13 jaar,Krijn en Maria van de diaconie van Almkerk en Emmikhoven.get:4 januari 1799. afgegeven naar Sleeuwijk 180..

 

1799.

acte ontvangen voor Jan Adriaanszn. de Rover van schout en schepenen en kerkeraad van Hardinxveld get:20 april 179.. terug den 22 meij 1806.

 

1799.

acte ontvangen van Antonia van Anrooij van de diaconie van Almkerk get:8 julij 1799.

 

1799.

acte ontvangen van diaconie der nederduitsche armen der stad Middelburg voor Catharina Jacobsdr. huijsvrouw van Willem Buijck get:7 augustus 1793.

 

1799.

acte ontvangen van diaconie als boven voor Cornelia Perduin get:7 augustus 1793, teruggegeven naar Sleeuwijk.

 

1799.

een acte ontvangen van de diaconie van Sleeuwijk voor Johannes Korstman get:21 september 1793,teruggegeven naar Sleeuwijk.

 

1799.

een acte ontvangen voor Jan Korstman zoon van Johannes Korstman van de provincionale regering van Geertruidenberg get:13 october 1795. teruggegeven naar Sleeuwijk.

 

1799.

een acte ontvangen voor Huibert de Vogel en zijne 2 kinderen in huwelijk verwekt bij Jacomijntje Verhoef genaamd Teuntje en Gijsbert gegeven aan armbezorgeren van Hardinxveld door die van Meerkerk dog voor ons gecopieerd door de armbezorgers van Hardinxveld ten behoeve van F de Vogel. teruggegeven 1801.

 

1799.

een acte ontvangen voor Handerica van den Berg vrouw van Christiaan Bretz en haar zoon Johannes Simon Bretz, van Vuuren en Dalem.get:12 september 1797.

 

1800.

een acte ontvangen van IJsbrand van Drunen van de diaconie van Almkerk.get:18 februari 1800. teruggegeven 5 october 1806.

 

1800.

van A: van Scherpenzeel en S:A van Scherpenzeel buiten de mogelijkheid zijnde een acte te produceren, een declaratie ontvangen waarbij zij zich voor den armen alhier idemneeren.

 

1800.

een declaratie als 't voorgaande ontvangen van Christiaan Bretz ook voor Klaas Bretz get: 10 april 1800.

 

1800.

een dito declaratie ontvangen van Neeltje van Baasbank weduwe Cornet ook voor hare drie kinderen.get:10 april 1800. terugegeven.

 

1800.

een dito van Johannes Knosses ontvangen.get:10 april 1800.

 

1800.

een acte ontvangen van Aaltje van der Linden en hare twee kinderen Anna oud 2 jaar en Barbara van de diaconie van Almkerk.

 

1800.

een acte gegeven aan Jurien Huibertzn Pruissen en zijn kind, terugontvangen.

 

1800.

een acte ontvangen voor een kind van Jurien Huibertzn Pruissen en Johanna Walraven genaamd Anna,van Almkerk get:26 september 1792.

 

1800.

een acte ontvangen voor twee kinderen van bovengemelde Jurien Pruissen en Johanna Walraven genaamd Jenneke en Teunis,van Sleeuwijk.

 

1800.

acte ontvangen voor Johannes Ruitenberg van schout en municipaliteit van Groot Waspik.get:31 meij 1800. teruggegeven 1801.

 

1800.

acte ontvangen voor Marrigje Versteeg met hare 3 kinderen Huibert Pruissen oud 3 jaren,Jan Cornelis Pruissen oud 4 jaren, en Pieternella Versteeg oud 14 jaar van Sleeuwijk

30 maart 1800,teruggeven 1803.

 

1801.

een acte ontvangen voor Dirkje Huijsman vrouw van C de Keizer en hare 2 kinderen Anna oud 3 jaar en Maria oud 1½ van schout en schepenen van Giessendam get:3 april 1801.

wederom gegeven 15 november 1810.

 

1801.

een acte ontvangen voor Adriaantje Mourik van schout en gerechten van Streefkerk get:13 april 1801.

 

1801.

een acte ontvangen voor Anneke Walraven van de diaconie van Almkerk en Emmikhoven get:3 meij 1801.

 

1801.

een acte ontvangen voor Neeltje Donkers van de diaconie van Op en Neder Andel get:31 meij 1801.

 

1801.

een acte ontvangen voor Cornelia Ewijk van de diaconie van Almkerk en Emmikhoven get:25 september 1794.

 

1801.

acte ontvangen voor 2 kinderen van Antonie Slagmolen genaamd Cornelis oud 4 jaar en Hermen oud 2 jaar van Sleeuwijk 12 meij 1801.teruggegeven 1802,weder ontvangen 1804.

 

1801.

copie eene acte door de diaconie van Woudrichem aan de armbezorgers van Sleeuwijk gegeven in 1765 van Sleeuwijk bij ons ontvangen voor 2 kinderen van Herber Slagmeulen genaamd 't eene Theodorus Francois en 't andere Antonij.

 

1801.

acte ontvangen voor Pieter van Wijk van de diaconie van Almkerk en Emmikhoven get:26 julij 1801. terug 13 october 1805.

 

1801.

acte ontvangen voor Willem van Gorp en zijne 2 kinderen Elisabeth oud 3 jaar en Arie oud 5 maanden van Almkerk get:26 julij 1801. teruggegeven junij 1804 naar Almkerk.

 

1801.

acte door schout en schepenen van Dussen Muijlkerk in den jare 1797 gegeven aan Geertruij de Gast vrouw van Willem van Gorp naar Almkerk bij ons ontvangen in julij 1801, teruggegeven junij 1804 naar Almkerk.

 

1801.

acte ontvangen van Aart de Leur van predikant en verdere opzienderen der gemeente te Zwijndrecht get:12 augustus 1801.

 

1801.

acte ontvangen voor Andries Dekker en zijne 2 kinderen Jacoba oud ruim 3 en Marigje oud ruim 2 jaren van schout en schepenen en kerkeraad van Hardinxveld get:10 october 1801.

 

1802.

acte ontvangen van Klazina Ruitenberg van schout en municipaliteit van Groot Waspik get:25 januari 1800.

 

1802.

acte ontvangen van Dora Francina Pruissen dogter van Jan Pruissen en Maaijke Scriba van Sleeuwijk get:10 maart 1802.

 

1802.

acte ontvangen van Jan Hendrik Schoemans van den raad der gemeente te Vianen get:4 december 1801. teruggegeven 22 februari 1807.

 

1802.

acte ontvangen voor Pierre Caviët en zijne huijsvrouw Jeanette Marie Bernhardina Hüt van den Haag. teruggegeven 23 november 1806.

 

1803.

acte ontvangen voor 7 kinderen van Pieter Dekker genaamd Metje oud omtrent 16, Pieternella ruim 13, Gerrit 9, Teunis 6, Willem 4, Klaas 3,en Teuntje 1½ jaar van Hardinxveld.

 

1803

acte ontvangen voor Pieter dekker en Geertruij Proper echtelieden en voor een kind van hun Pieter oud 7 maanden van Almkerk get:6 november 1795.

 

1803.

acte ontvangen voor Geertruij van Dusseldorp huisvrouw van Jacob de Jong van de municipaliteit van Groot Waspik get: 26 februari 1803.

 

1803.

acte ontvangen voor Jan Adriaan van Loon van schout en schepenen van 's-Gravemoer get:7 januari 1803.

 

1803.

acte ontvangen voor Abraham Brinkman van 's-Gravenhage.

 

1803.

acte ontvangen voor Cornelia Smeermaas en hare twee kinderen Gijsbert en Sijke van Almkerk en Emmikhoven.

 

1803.

acte ontvangen voor Neeltje van Someren,van Asperen get: 22 april 1803.

 

1804.

acte ontvangen voor Teuntje Ouwerkerk weduwe van Heukelum en hare dogter Teuntje van Heukelum van Almkerk get: 23 april 1804.

 

1804.

acte terugontvangen voor Cornelia Visser te voren door onze diaconie gegeven naar Maastricht.

 

1804.

acte ontvangen voor Pieternella Koenen van 's-Gravemoer get: 25 mei 1804.

 

1804.

acte ontvangen voor Neeltje van Arkel van Sleeuwijk get: 24 october 1804. teruggegeven 26 april 180..

 

1804.

acte ontvangen voor Antonie Slagmolen van Sleeuwijk  get: 24 october 1804.

 

1804.

acte ontvangen voor Cornelis van den Boom van Almkerk naar Sleeuwijk of elders gegeven 17 februari 1800,dog bij ons ontvangen 24 october 1804.

------------------------------------------

acte ontvangen voor Elisabeth Slagmolen huijsvrouw van Cornelis van den Boom met hare 2 kinderen Willemijntje en Hilleke van Sleeuwijk 24 october 1804. deze twee acten teruggegeven den 15 december 1806.

 

1804.

acte ontvangen voor Lijntje Groeneveld van Almkerk get: 24 october 1804.

 

1804.

acte ontvangen voor Teuntje Vink huijsvrouw van Breugelen en hunne 6 kinderen Jan,Arie,Anna,Joost,Frans,en Neeltje van Breugelen van de diaconie van Almkerk get:24 october 1804.

 

1805.

acte ontvangen van Willem den Hollander van de diaconie van Almkerk get:5 januari 1805.

 

1805.

acte ontvangen voor Adriana Jaspersdr. de Visser en haar kind Bastiaantje,van de diaconie van de Hoge en Lage Zwaluwe, get:10 april 1805.

 

1805.

acte ontvangen van Leendert de Kloe van de diaconie van Giessen,get: 1 mei 1783.

 

1805.

acte ontvangen voor drie kinderen van Leendert de Kloe en Maria de Graaf ,met namen Joost, Catharina Adriana en Jan, van de diaconie van Op en Neder Andel get:30 september 1805.

 

1805.

acte ontvangen voor Grietje Jans Kuil, van de regering van den Helder,get:10 october 1805.

 

1805.

acte ontvangen van Antonij Pruissen zijne vrouw Metje Mulders en zoon Cornelis,van Almkerk,get: 1 december 1803.

 

1805.

acte ontvangen voor Adriaan Woudenberg Arieszn. van Ameide,get:29 november 1805.

 

1805.

acte ontvangen voor Handerske Lievaart en haar dogter Maijke, van Almkerk,get:14 meij 1805.

 

1805.

acte ontvangen voor Zeger Jans van Herwijnen van Almkerk. get: 5 februari 1799.

 

1805.

acte ontvangen voor Geertrui Marij(sers),van Herkingen. get:18 november 1805.

 

1806.

acte ontvangen voor Elisabeth van der Pijl en Adriaan Biesheuvel van Almkerk get:11 mei 1806.

 

1806.

acte ontvangen voor Moses Lagrouw en zijne dogter Margaretha van Almkerk get:3 april 1802.

 

1806.

een declaration van Hendrik Klijnloog den 1 september 1806,­dat hij den armen alhier voor zich idemneert.

 

1806.

acte ontvangen van Grietje Boelens en hare twee dogters Dingena en Jenneke, van de regering van Eethen, den 20 april 1805,teruggegeven 25 februari 1817.

 

1806.

acte ontvangen van de regering van Raamsdonk den 6 januari 1807 voor Dijna Huisman, weduwe Jacobus Schouten.

 

1807.

acte ontvangen van de regering van stad aan 't Haringvliet voor Matthijs Ottervanger get:29 october 1782,teruggegeven in dato 19 augustus 18....

 

1807.

acte ontvangen van de regering van Zevenbergen voor Sabijna Weijbel en haar kind Adriaan get: 3 januari 1807, insgelijks teruggegeven in dato als voren.

 

1807.

acte ontvangen van de regering van 's-Gravemoer voor Antonie Huibertse de Bot.get:2 augustus 1806.

 

1807.

een declaration van Antoon Selsen en Maria Bieriegs, den dato 25 februari 1807.dat zij den armen alhier voor zich idemneren.

 

acte ontvangen voor Jantje Meijer van Rheede, get: 20 februari 1788.

 

acte ontvangen voor Krijntje Kssak,van Rozenburg, get:17 decem­ber 1806.en haar kind Clasina Christina oud ½ jaar.

 

acte ontvangen voor Herman van Sticht, van Giessen. get: 1 mei 1805,deze acte teruggegeven in dato 15 november 1809.

 

acte ontvangen voor Jenneke van Dokkum,van Andel. get:21 november 1806,teruggegeven 15 november 1809.

 

acte ontvangen voor Coenraad Sulkes zijne vrouw Cornelia Alplas en hunne twee kinderen Johannes en Teunis,van Almkerk. get: 20 junij 1807.

 

acte ontvangen van Maria de Jong van,Sleeuwijk get: 26 januari 1807.

 

acte ontvangen van Teunis van Anrooij en zijn vrouw Lena van Drunen en hunne twee kinderen Hendrik oud ruim 4 jaren en Arriaan oud 2 jaren van  Almkerk en Emmikhoven get:18 februari 1800, L:A:Mei­jnroi..........teruggegeven naar Almkerk 21 april 1808.

 

acte ontvangen van Klasina van Helden van Veen, get:12 mei 1808.

 

acte ontvangen van Lambert van der Meiden,van Brakel, get:25 maart 1795.

 

acte ontvangen van Klaas van der Meiden en Francina Krios van de Willemstad,get:23 mei 1808.

 

acte ontvangen voor de 4 kinderen van der Meiden en Francina Krois egtelieden genaamd Isak geb:20-11-1796, Jan geb:21-5-179., Cornelis geb:30-6-1800, Frans geb:7-4-1803.

 

acte ontvangen van Cornelia van Gent van Oud Alblas. get: 1 april 1809.

 

acte ontvangen voor Hendrik de Kloe, van Giessen in Altena. get:1 mei 1783.

 

acte ontvangen van Cornelis van der Vin en Maria de Waal, nevens den zelven twee kinderen Huijbertje oud ruijm vijf jaren en Jan oud ruijm drie jaren get:Uitwijk 11 october 1807,in hare vorige kragt geconfideerd wordende, overgezonden van Sleeuwijk get: 8 december 1809.

 

acte van Johannes Buurman,van Woudrichem get: 8 januari 1810.

 

acte ontvangen van Jan Antonij de Geus,van Raamsdonk get: den 31 van januari 1810,teruggegeven 15 april 1811.

 

acte ontvangen van Gerrit van Maastricht,van Emmikhoven get:14 mei 1804.

 

acte ontvangen van Barendina van der Kolk, van Babiloniënbroek  get:26 october 1810, deze acte teruggegeven 14 april 1812.

 

acte ontvangen voor Huijbertje van Wijk,    van Wijk get: 14 maart 1810.

 

acte ontvangen voor 't kind van Teunis Schaap en Elisabeth van der Stelt met naam Elisabeth, get:29 december 1810.

 

acte ontvangen van Lijntje van And....  get:27 april 1796 van Almkerk.

 

acte ontvangen van Heimen Dalm get:14 februari 1811 van Meerkerk.

 

acte ontvangen voor Maaijke van Wijk get: 3 april 1811 van Heukelum.

 

27 februari 1845.

ontvangen eene copie van Rozenburg van eene acte van idemniteit verleent aan Stijntje Damen oud 43 jaar en hare kinderen Mathijs Visser oud 15½ jaar, Jantje Hilleke Visser oud ruim 4 jaar, Cornelis Visser oud 9 jaar, Gerrit oud 2½ jaar, Maaike oud 17 jaar, in het jaar 1803 den 2 mei geteekend Alb: Sam: Alting predikant van Werkendam en de Werken.

Alsmede van Maassluis.

 

eene copie van eene acte van idemniteit verleend 2e mei 1803 aan Elizabet van der Stelt oud ruim 2 jaren en Gerrit van der stelt oud ruim 19 jaren, en getekend Albert Samuel Al­ting, predikant van Werkendam en de Werken.

 

1846.

17 april. convent ontvangen van schiedam om geneeskundige hulp te laten toedienen aan de dochter van J.Nottong voor f6:-

 

1847.

1 mei gezien eene acte van idemniteit verleend 20 september 1780 aan Hilleke Sporenberg oud 2 jaren en getekend door Cornelis van Dam, predikant van Werkendam en de Werken.

alhier vertoond door de man van bovengenoemde vrouw, haar vader was Dirk Sporenberg hare moeder Maaike van der Stelt.

 

 

transcriptie:  V.C. Wikaart  - Derkzen

2007