Krapte op de arbeidsmarkt in 1752

Dat er meer dan werk genoeg was op het gebied van de waterbouw in het midden van de achttiende eeuw blijkt wel uit het grote aantal opdrachten dat in Werkendam en nabije omgeving aangenomen werd. (zie de lijst op deze website)

 

Grote ploegen mannen uit de regio waren werkzaam langs de hele kust van Zeeland tot de kop van Noord Holland. De benodigde hoeveelheid griendhout was bijna niet aan te slepen. De vraag naar het gespecialiseerde personeel was zo groot dat ze allerlei extra privileges konden krijgen waarbij het hebben van " vrij bier" ongetwijfeld populair was. Dit natuurlijk tot ongenoegen van de lokale arbeiders, die daar dan ook geregeld amok over maakten.

 

Vanuit overheidswege was al een verbod op uitvoer van griendhout ingevoerd maar in 1752 ging men nog een stap verder en werd het de bewoners van Holland zelf verboden om waterbouwwerkzaamheden in het buitenland uit te gaan voeren.