Adriaan van Maerten

Naam:                     Adriaan van Maerten

 

Gedoopt:              onbekend

 

Gehuwd:               nee                                           nee

 

Gage:                       fl 24,00                                 fl 24,00

 

Schip heenreis: Noord Beveland            Oud Haerlem

 

Kamer:                    Zeeland                               Zeeland

 

Vertrokken:         13-6-1757                              26-12-1772

 

Schip retour:       Westerveld                        Oud Haerlem

 

Datum retour:    24-7-1767                            1-9-1776

 

Overleden:       

Plaats:               

Aan boord van het schip Noord Beveland vertrokken in 1757 twee Gorinchemse mannen. Busschieter Cornelis van Ravesteijn en Adriaen Maerten als ziekentrooster. Adriaen had jaarlijks 2 maanden gage aan zijn moeder Elisabeth Cornelia d’Roo vermaakt en had een schuldbrief van fl 300,00 bij J. Bommeel. Jaarlijks ging een Cornelis Verbrugge de gage uit naam van Elisabeth d’Roo ophalen. Er staat niet aangetekend wat de verblijfplaats was van Adriaen, dus waarschijnlijk is hij in Batavia gebleven. Op 12 augustus 1767 werd aan hem het restant van zijn gage ad. Fl 1.047,90 betaald.

 

Adriaan vertrekt voor een tweede keer op 26 december 1772. Hij gaat deze keer niet naar Batavia maar naar Colombo in Sri Lanka. Daar bleef hij werkzaam tot zijn terugkeer in januari 1776. Ook deze keer had hij een schuld van fl 300,00 en een maandbrief achtergelaten voor zijn moeder. Deze werd niet één keer geïncasseerd, dus het ligt voor de hand dat zij niet al te lang na zijn vertrek is overleden. Op de heenreis zal hij zijn handen vol hebben gehad aan alle ziektegevallen. Er viel heel wat te troosten met vijftig doden. Schipper Jan Siereveld voer nog een keer heen en weer naar het vaderland voor dat hij op zijn terugtocht van 12 februari 1776 Adriaen van Meerten weer mee terug nam als ziekentrooster op de Oud Haerlem. Dat er die terugtocht maar twee doden te betreuren vielen, wijst op weinig ziekten en ongenoegens tijdens deze retourreis. Adriaen had een makkie.

 

Op 8-3-1738 gaan in ondertrouw in Gorinchem en Heusden Bastiaan van Meerten en Elisabeth Cornelia de Voo van Heusden. Zij trouwen op 23 maart 1738 in Drunen. Zij laten op 4-10-1743 Johanna Elisabeth en op 21-11-1755 Johannes Bastiaan dopen in Gorinchem. De doop van Adriaan is niet gevonden in Heusden of Gorinchem en omgeving. Tijdens zijn tweede reis werd genoteerd dat hij afkomstig was van Gouda. Zijn moeder wordt hier Elizabeth Devo genoemd. Naspeuringen in het archief van Gouda hebben geen resultaat opgeleverd.

Bronnen:

·       Regionaal Archief Gorinchem index DTB

·       NA 1.04.02. 13100, 13191

·       www.Salha.nl

·       http://resources.huygens.knaw.nl/das

 

Copyright: V.C. Wikaart - Derkzen, maart 2020